Home ความรัก คนที่ใช่ มักจะมี 3 แบบถ้าเจอแล้วคุณโชคดีมากๆ

คนที่ใช่ มักจะมี 3 แบบถ้าเจอแล้วคุณโชคดีมากๆ

6 second read
0
0
14

คนที่ใช่นั้นมี 3 แบบ หากคุณเจอแล้วจะโชคดีมาก

เจอแล้ว ถูกใจมากอาจอาศัย แค่บุญเก่าของฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง

เป็นหลักบุญเก่าตกแต่งให้รูปร่าง หน้าตาดีมีแก้วเสียง ไพเราะ

หรือ ทุ้มนุ่มหูแรกพบสบตาก็ ปิ๊ ง รู้สึกใช่กันได้ โดยไม่จำเป็น

ต้องเคยเป็น อะไรกันตั้งแต่ครั้งห ลังปางก่อน

1.อยู่ด้วยแล้วเป็นสุข

ต้องมีบุญเก่า เป็นพื้นฐานเคยเป็นสามีภรรย า เป็นเพื่อนสนิทหรือเป็น

ญาติพี่น้องที่เคยอยู่ร่วมกันมาดีๆคุยกันแป๊บๆก็รู้สึกคุ้นเคยแบบไม่มี

เหตุผลจับต้องได้ภายนอกมีแต่เหตุผลทางอารมณ์ภายในแล้วก็ต้อง

มีบุญใหม่ที่เข้ากันได้เป็นไปในทางเสริมหรือเกื้อกูลกันระดับหนึ่งเกิด

ปัญหาแล้วนึกถึงกันและกันไม่ใช่นึกถึงกันและกันแล้วใจเกิดปัญหา

2.อยู่กินแล้ว ชีวิตดีขึ้น

ต้องมี ทั้งบุญเก่า เป็นฐานไม่ใช่แค่ อยู่ร่วมกัน ธรรมดาแต่ต้องเคยร่วมกัน

ช่วยคนร่วมกัน ตั้งสั ต ย์ รักษ า ศีลโดยเฉพาะ อย่ างยิ่งศีลข้อมีใจเดียว

ไม่เป็นอื่น บุญเก่าบันดาล ให้เจอกันในเวลาเหมาะสมแบบที่เสริมให้

ชีวิตรุ่งเรือง ไปด้วยกันแล้วก็มีทั้งบุญ ใหม่ต่อยอด

3.คิดถึงกัน ในทางดี

เล็งแล กันด้วย สายตาอันเป็นที่รักชวนกันคุย ในเรื่องน่าสบายใจแล้ว

ก็พากัน เดินไปในทิศทาง ของปัญญาเมื่อฝ่าย หนึ่งไม่รู้ ก็ไม่โพล่ง

ด่ าว่าทำไม โ ง่ จังแต่หาทาง ช่วยให้ ฉลาดขึ้นหวังดีแบบสุ้ม เสียงมีสติปัญญา

ประกอบไม่ใช่หวังดีแบบ ต ะ ค อ ก ให้อารมณ์เสียกันไปข้างแม้บุญเก่ามี

ร่วมกันมา ไม่ค่อยพร้อมแต่เมื่อพบกันในกาล ที่มีพุทธศาสนา อุ บั ติ

มีศรัทธา ตรงกันแล้วน้อมใจ ร่วมบุญทุกระดับทั้งทาน ศีล และภาวนาก็จะนับ

เป็นชาติ ที่ค่อยๆจูนชีวิตให้เกิดความสุขความเจริญขึ้น ได้ในปัจจุบันกับ

ทั้งเป็นประกัน ให้มีครบพร้อม ในอนาคตตั้งแต่ เจอแล้วถูกใจมาก

อยู่ด้วยแล้ว เป็นสุขอยู่กิน แล้วชีวิตดีขึ้น

ขอบคุณที่มา l a m u n l a m a i

Load More Related Articles
Load More By staylife
Load More In ความรัก

Check Also

8 วิธีโปรยเสน่ห์ให้หนุ่มหลงรัก แบบที่ไม่เสียความเป็นตัวเอง

เสน่ห์ในตัวคุณ เป็นสิ่งที่บริหารได้ หรือเพิ่มได้ซึ่งหากคุณอย ากจะเพิ่มเสน่ห์จริงๆ ก็ต้องใช…