Home ข้อคิดชีวิต “คนโง่” กับ “คนฉลาด” ดูยังไงให้ออก

“คนโง่” กับ “คนฉลาด” ดูยังไงให้ออก

0 second read
0
0
162

ในสังคมทุกวันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนอยู่หลากหลายประเภท ซึ่งบางคนก็เข้าข่าย

ไม่มีใครอยากคบหาด้วย และบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวเองว่านิสัยส่วนตัวทำให้คนรอบข้าง

ต้องเบื่อหน่ายในจำนวนนี้ มีอยู่จำพวกหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเป็น “ ค น โ ง่ ชอบอวดฉลาด”

ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า “ค น โ ง่” มักมีนิสัยที่แตกต่างจาก “คนฉลาด”

อยู่ 5 อย่างด้วยกัน

1. ค น โ ง่ ชอบโยนความผิดของตัวเองให้คนอื่น

ค น โ ง่ ไม่ชอบรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทำ และมักโยนความผิดให้ผู้อื่น ซึ่งผลการศึกษาด้าน

ป ร ะ ส า ท วิ ท ย า โดย เ จ สั น เ อ ส. โม เ ซ อ ร์ จาก ม ห า วิ ท ย า ลั ย มิ ชิ แ ก น ส เ ต ท

พบว่า ส ม อ ง ของคนฉลาดจะมี ป ฏิ กิ ริ ย  าที่ต่างออกไปเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น

เพราะพวกเขารู้ว่าความผิดพลาดทุกอย่างจะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้เพื่อไม่ทำผิดซ้ำสอง

2. ค น โ ง่ มักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอ

ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง ค น โ ง่ จะเถียงอย่าง เ อ า เ ป็ น เ อ า ต า ย เพื่อให้

ตัวเองเป็นผู้ชนะ และแทบจะไม่สนเลยว่าในวงสนทนานั้นมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเอง

อยู่ด้วยหรือไม่ ขณะที่คนฉลาดจะเข้าใจและพร้อมยอมรับในความคิดเห็นที่ต่าง

ไปจากตัวเอง ซึ่งนัก จิ ต วิ ท ย า ชื่อดัง เดวิด ดันนิ่ง เผยว่า คนฉลาดจะตั้งใจฟัง

และพิจารณาเรื่องทั้งหมด ก่อนจะตัดสินใจหรือพูดอะไรออกไป

3. ค น โ ง่ จะแสดงอาการโมโหและก้าวร้าว เพื่อกลบเกลื่อน

เวลาที่ ค น โ ง่ รู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอย่างที่คิด หรือเริ่มจะคุมสถานการณ์ไม่ได้

พวกเขาจะแสดงอาการโมโหและก้าวร้าวเพื่อเป็นการกลบเกลื่อน ซึ่งจากการศึกษาเรื่อง

พฤติกรรมก้าวร้าว กับระดับไอคิว โดยนักวิจัยจาก ม ห า วิ ท ย า ลั ย มิชิแกน

ที่ใช้เวลานานถึง 22 ปี พบว่ามีความสัมพันธ์กัน โดยคนที่มีระดับความฉลาดน้อย

จะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากกว่า

4. ค น โ ง่ จะไม่สนความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่น

จากผลการศึกษาคนอเมริกันหลายพันคน โดย รัสเซล เจมส์ แห่ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย

เท็กซัส เทค พบว่า คนที่มีไอคิวสูงมีแนวโน้มที่จะเข้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และ

หยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใครโดยไม่หวังผลตอบแทน ต่างจาก ค น โ ง่ ที่แทบ

จินตนาการไม่ออกว่าคนอื่นจะมีความคิดต่างไปจากตัวเองได้อย่างไร อีกทั้ง

ยังมองด้วยว่า การทำอะไรให้ใครโดยไม่ได้อะไรกลับคืนมาถือเป็นเรื่องแปลก

5. ค น โ ง่ คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น

ค น โ ง่ มีแนวโน้มที่จะชอบวิจารณ์หรือติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่า เพราะพวกเขา

เชื่อว่าตัวเองเหนือกว่า และมักเป็นพวกชอบตัดสินคนอื่นไปก่อนโดยมีความลำเอียง

เป็นที่ตั้ง นอกจากนี้ นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ จาก ม ห า วิ ท ย า ลัยบร็อค ยังพบด้วยว่า

คนที่ไอคิวต่ำมีแนวโน้มชอบการลงโทษที่รุนแรง , เกลียดคนที่รัก ช อ บ เ พ ศ เดียวกัน

และ เ ห ยี ย ด เ ชื้ อ ช า ติ มากกว่า

หากในชีวิตเราต้องเจอคนจำพวกนี้ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ให้นึกเสียว่า

เป็นนิสัยของ ค น โ ง่ ที่คนฉลาดเขาไม่ทำกัน เผื่อจะช่วยให้เข้าใจและ

รู้สึกเห็นใจคนเหล่านี้ได้มากขึ้น

ขอขอบคุณ sanook

Load More Related Articles
Load More By Stay
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

นิสัย 9 ข้อไม่ควรมี ถ้าจะเป็นเถ้าแก่เงินล้าน

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…