Home ทายใจ คุณเกิดวันอะไร บอกนิสัยเด่นๆ ได้แม่นมาก (ลองเล่นกับเพื่อนดู)

คุณเกิดวันอะไร บอกนิสัยเด่นๆ ได้แม่นมาก (ลองเล่นกับเพื่อนดู)

1 second read
0
0
1,130

1. เกิดวันจันทร์

คนเกิดวันนี้เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อ เป็นคนที่หัวรั้น มีความคิดความอ่ านเป็นของตัวเอง มีความเชื่อมั่นในความคิด ไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไง ชอบทำอะไรโดยไม่พึ่งพาคนอื่น เป็นคนที่เจ้าอารมณ์อยู่ในระดับหนึ่ง

คำพูดบางครั้งก็ค่อนข้างแข็งกระด้าง คิดอะไรก็พูดไปแบบนั้นเป็นคนที่ตรงไปตรงมา ไม่มีแอบแฝง เป็นคนที่ชอบเอาชนะผู้อื่น เป็นคนทุ่มเทกับทุกอย่าง เพราะตั้งเป้าหมายไว้สูง ต้องการความเป็นเลิศในทุกด้าน

แต่จะไม่แสดงออกให้ใครรู้ว่าต้องการอะไร เป็นคนหยิ่งแม้แต่ในเวลาที่เดือดร้อนหรือเผชิญปัญหาก็จะไม่ปริปากบอกใครคนที่จะสามารถชนะใจคนเกิดวันนี้ได้ต้องมีนิสัยคล้ายกัน เป็นคนตกหลุมรักง่าย และ

จะรักอย่างสุดหัวใจแต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก ชอบเก็บไว้คนเดียวมากกว่า คนวันจันทร์รักความเป็นอิสระ ชีวิตส่วนใหญ่จึงต้องอยู่คนเดียว ไม่ง้อใคร บางครั้งก็ดูเหมือนคนไม่มีน้ำใจและเอาแต่ใจตัวเอง

2. เกิดวันอังคาร

เป็นคนฉลาด สามารถนำคำวิจารณ์และคำแนะนำต่างๆ มาพัฒนาผลงานของตนเองได้ เป็นคนรักเพื่อนมาก ทำอะไรก็คิดถึงผลประโยชน์ของเพื่อนมากกว่าตัวเอง ใครมีเพื่อนเป็นคนเกิดวันนี้นับว่าโชคดีทีเดียว

คนวันอังคารไม่ชอบขัดใจใคร พร้อมเข้าหาคนอื่น ค่อนข้างเรียบร้อย แต่ข้อเสียคืออารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ถ้ารู้สึกไม่พอใจจะเหมือนเสือ โกรธและวู่วามทันที จนแทบไม่มีใครอย ากเข้าใกล้ ทำให้มีเพื่อนสนิทไม่กี่คน

แต่ถ้าอารมณ์ดีก็จะเหมือนแมวเชื่องๆ เลยแหละคนวันอังคารไม่ชอบอยู่คนเดียว ขี้เหงา บางครั้งอยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ยังรู้สึกเหงาถ้าไม่ได้รับความสนใจ ชอบน้อยใจ หึงเก่ง

3. เกิดวันพุธ

มีความคิดที่ไม่หยุดนิ่ง ฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิด วางแผน มีเสน่ห์ที่เป็นคนตรงๆ เปิดเผย คิดอะไรก็พูดอย่างนั้น ไม่แคร์ว่าใครจะคิดอย่างไรกับตน และ

ไม่สนแม้จะต้องทำร้ า ยความรู้สึกใคร บ่อยครั้งที่มักจะเผลอพูดแรงเกินไปชอบอยู่กับเพื่อน การได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่และตรงไปตรงมาคือสิ่งที่อย ากทำที่สุด ชอบชมความสวยงามของธรรมชาติ

ไม่ชอบอะไรเดิมๆ เบื่อง่าย ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ ถ้าถูกออกคำสั่งหรือห้ามไม่ให้ทำ จะแสดงออกถึงความไม่พอใจโดยการทำในสิ่งที่ห้ามเพื่อประท้วงคนวันพุธรักเพื่อนมาก แต่หาคนสนิทด้วยแทบไม่มี

ถ้าเป็นเพื่อนกับใครจะแสนดี มีน้ำใจ ส่วนใครที่ได้เป็นคู่ชีวิตกับคนเกิดวันนี้จะเหมือนได้ทั้งคนรักและเพื่อนที่แสนดีในคนเดียว

4. เกิดวันพฤหัสบดี

เป็นคนที่ทุกอย่างต้องเพรียบพร้อม อย่างที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Perfectionist ถ้าชีวิตของคนประกอบไปด้วยความสุภาพ ความมั่นคง และความมีการศึกษาที่ดีแล้ว คนเกิดวันพฤหัสก็คือคนที่ขวนขวายหาสิ่งนี้มา

เพื่อให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบการแสวงหาความสมบูรณ์ของเขาอาจทำให้คนใกล้ตัวต้องทนลำบากไปด้วย คนเกิดวันนี้มักมีส มองเป็นเลิศ ฉลาดหลักแหลมจนดูเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยม ทั้งที่เป็นเพียง

คนตรงต่อกฎเกณฑ์เท่านั้นความหลักแหลมทำให้เค้ามีความสามารถหลายด้าน เรียนหนังสือเก่ง ทำงานเก่ง ปรับตัวให้เข้ากับวิทย าการสมัยใหม่ได้ดี มีจิตใจอ่อนไหว รับรู้ความปรารถนาดีจากคนรักได้

แทบไม่ต้องบอกว่ารักก็รู้ว่ารักและผูกพัน แต่เขาจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ไม่ค่อยแสดงออกมา

5. เกิดวันศุกร์

เป็นคนที่คุณจะเห็นง่ายแต่รู้จักย าก เพราะภายนอกดูเป็นคนร่าเริง รักความมีอิสระเสรี ชอบแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีความกร้าวแกร่ง จนแม้บางครั้งจะต้องทำอะไรแผ ลง เพื่อให้ดูเก่งสิ่งที่ปรากฏภายนอก

คนเกิดวันศุกร์จึงมักเป็นภาพของคนที่ชอบอยู่กลางแจ้ง ชอบการผจญภัย ชอบแสดงเด่น เป็นนักกีฬา นักแข่งขัน นักทำงานเสี่ ยงอั น ตร า ยแต่คนเกิดวันนี้กลับเป็นคนที่ใจอ่อน อ่อนไหวง่าย สง ส า ร คนง่าย งอนเก่ง และ

ซ่อนความอ่อนหวานน่ารักไว้ภายใน มีความรักบ้านและครอบครัว เป็นคนชอบอ้อนและต้องการคนเอาใจเก่ง ดังนั้นจึงต้องปกปิดจิตใจของตนเองด้วยการแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าเป็นคนก้าวร้าว

คิดจะรักกับคนวันนี้ต้องยอมรับได้ บางครั้งเขาจะชอบเป็นจุดเด่นเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่น ต้องหมั่นเติมความอ่อนหวาน รู้ใจ เป็นที่ปรึกษาและร่วมทุกข์ร่วมสุข นี่คือสิ่งที่คนเกิดวันนี้ต้องการ

6. เกิดวันเ ส า ร ์

คนเกิดวันนี้เป็นคนฉลาด ทันคน มีไหวพริบ และมีความสามารถหลากหลาย ทำให้ผู้คนเคารพนับถือ และยอมรับ สามารถพูดให้คนเชื่อให้คนทำตามได้ เก่งเรื่องการบริหารงาน งานที่ต้องควบคุมสั่งการ แก้ปัญหาเก่ง

เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าหรือที่พึ่งของคนอื่นในสายตาคนนอกอาจจะมองว่าคนวันเ ส า ร ์เป็นคนสมบูรณ์แบบ ไม่มีอะไรต้องกลัว ดูเข้มแข็ง จริงจังกับชีวิต แต่ลึกๆแล้วเค้าอ่อนไหว นุ่มนวล ช่างเห็นอกเห็นใจ

บางครั้งก็ร้ า ย มีเล่ห์เหลี่ยมมารย าที่หลายคนนึกไม่ถึงด้วยความปรารถนาว่าอย ากให้ทุกอย่างสมบูรณ์จึงพย าย ามอย่างมากเพื่อให้ได้ทุกสิ่งตามต้องการ หลายบุคลิกบางครั้งก็ดูเป็นคนง่ายๆ

บางทีกลับกลายเป็นคนเครีย ด เอาแต่ใจ คนรอบตัวต้องปรับอารมณ์ให้ทันเมื่อมีครอบครัว ความแปรปรวนจะลดลง เหลือไว้แต่ความเย็นชาจนน่าใจหาย เป็นคนอ่ านใจย าก ให้ความสำคัญกับเรื่องงานและความสำเร็จมากกว่าความรัก

7. เกิดวันอาทิตย์

มักจะเป็นคนฉลาดและมีความมั่นใจในตัวเองสูง มีการวางแผนเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิต ถ้าตัดสินใจแล้วคือเป็นอันเด็ดขาด สามารถตัดสินใจทำอะไรได้โดยไม่ลังเลมีบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง

แสดงให้เห็นความเป็นคนเด็ดขาด ดูน่าเกรงขาม เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมี ดีอะไร และศั ตรูคู่แข่งมี ดีอะไร จึงเอาชนะได้ไม่ย ากแต่กับความรักนั้นมีลักษณะของคนที่ขาดเสน่ห์ คนที่เกิดวันนี้ค่อนข้างพอใจ

ที่จะรักคนที่เก่งกาจ แต่ต้องเก่งกาจน้อยกว่าตนเอง ชอบใช้อำนาจหรือแสดงท่าที ให้คนอื่นเห็นว่าตนเองมีอำนาจเหนือคู่ครอง ทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ขาดเสน่ห์ไปอย่างน่าเสียดาย

ขอขอบคุณ tainisai

Load More Related Articles
Load More By Stay
Load More In ทายใจ

Check Also

นิสัย 9 ข้อไม่ควรมี ถ้าจะเป็นเถ้าแก่เงินล้าน

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…