Home ความรัก จงเลือกที่จะรักคนที่หวงแหนคุณ ให้เหมือนดั่งเพชร

จงเลือกที่จะรักคนที่หวงแหนคุณ ให้เหมือนดั่งเพชร

0 second read
0
0
21

เพชรยังคงสวยงาม เท่าเดิม แม้คน ต า บ อ ด คนหนึ่งจะคลำดูแล้วบอกว่ามันเป็นแค่ก้อนหิน

เพลงของโมส า ร์ทยังคงไพเราะเหมือนเดิมแม้คน หู ตึ ง คนหนึ่งจะบ อ กว่าเขาได้ยินแค่เสียง

เครื่องสายสีกันผักยังคงเป็นอ า ห า ร ที่มีประโยชน์ไม่เปลี่ยนแปลงแม้คนไม่ชอบกินผักคนหนึ่ง

จะบ อ ก ว่า ผมรัง เ กี ย จ มันฉะนั้นโ ปรดจำไว้ให้ดีว่า คุณค่าของสิ่งสิ่งหนึ่งไม่เคยหมดไป

เพียงเพร าะใครคนหนึ่งมองไม่เห็นคุณค่าของมันและคุณค่าของ คุณ ก็เช่นเดียวกันจงเลื อ ก

อยู่กับคนที่มองเห็นคุณเป็น เพชรอันเจิดจ้า ไม่ใช่แค่ หินธรรมดา ก้อนหนึ่ง

1.ความรัก อาจไม่ใช่การนั่งมอง ต ากันทั้งวัน แต่คือ การมอง ไปที่ขอบฟ้าแห่ง

ความฝัน ซึ่งหลอมรวมเราเป็นหนึ่งเดียว

2.ถ้าอย ากประสบความสำเร็จ ในความรักจงเลิกฝืนใจคนอื่น ถ้าอย ากประสบ

ความสำเร็จในชีวิต จงหัด ฝืนใจตัวเอง

3.ข้อดี คือสิ่งที่ดึงดูดคนสองคน เข้าหากัน แต่การเข้าใจและยอมรับในข้อเ สีย

เท่านั้น ที่จะทำให้คนสองคน ไม่เดินหนีจากกันไป

4.รู้จักความรัก แต่ไม่รู้จักความไม่แน่นอน ก็ต้องเจอกับความทุ ก ข์ อย่ างแน่นอน

5.ความเข้าใจ คือ ลมห ายใจ ของความรัก

6.ในวันที่ใจเธอไร้รัก ไฉนโลกจึงหมดสิ้นซึ่งสีสัน

เธอจะเรียกร้องรักจากใครกันเมื่อในใจเธอนั้นยังไม่มี เมื่อไม่รู้จักการที่จะให้แล้วจะมา

ขอสิ่งใดในวันนี้รักที่ดีเริ่มจากรักที่เธอมี เต็มล้นปรี่จนพร้อมพลีเผื่อผู้คน

7.มีคู่ ก็ดี เพราะมันเเปลว่า เรากำลังอยู่อย่ างไม่เดียวดาย ไม่มีคู่ ก็ดีเพราะมัน

เเปลว่า เรากำลังอยู่อย่ าง มีตัวเลื อ ก มากมาย

8.ความรัก คงดีตรงที่มันสามารถย่อ ขนาดจักรวาลอันกว้างใหญ่ ให้เหลือ

พื้นที่เท่าใจเพียงสองดว ง

9.ในย ามที่เรากำลัง มอบ ความรัก ให้ใครสักคน เราไม่เคยรู้สึกสงสัยหรือ

สับสน ว่าชีวิตนี้ เกิดมาเพื่ออะไร

10.บางครั้ง ความรักอาจไม่ได้เข้ามาเพื่อ คงอยู่ แต่เข้ามาเพื่อให้เราได้ เรียนรู้ และ เติบโต

11.คนที่เราเลือ ก จะรักและใช้ชีวิตอยู่ด้วย ไม่ใช่คนที่เราหาข้ อ เ สี ย ไม่ได้

แต่คือคนที่มี ข้ อ เ สี ย ซึ่งเรา รับได้

12.ความรักที่ดีต้องทำให้เรารู้สึก เติมเต็ม เติบโต ไม่ใช่ ต ก ต่ำ

13.แม้แต่ หัวใจตัวเอง เรายังบังคับให้หยุดเต้นไม่ได้ แล้วจะไปบังคั บ

หัวใจคนอื่น ให้มาเต้นเพื่อเรา ได้อย่ างไร

14.คู่ชีวิต ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ สมบูรณ์ทุกอย่ าง แต่เป็นคนที่เรา

อยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่า ทุกอย่ างสมบูรณ์

15.ยิ่งเรา รักตัวเอง อย่ างเเท้จริงมากเท่าไร เราก็จะยิ่งยอมให้

คนอื่น ห ล อ ก น้อยลงเท่านั้น

16.เมื่อความรักจบ ขอให้นิ่งสงบแล้วพิจารณา ตัวเองเสี ย ก่อนอย่ าเพิ่งรีบร้อน

คบใครเพราะแค่อย ากลืมคนเก่า เพราะนั่นคือ ก ารก้าวเข้าไปอยู่ในความ

สัมพันธ์ใหม่ ด้วย คุณภาพของใจ ที่เท่าเดิม

17.คนบางคนผ่านเข้า มาเพื่อให้เรารัก ส่วนคนบางคนผ่านเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จักที่จะรักตัวเอง

18.เวลาเลิกกับใคร อัตราความ เ จ็ บ ใจ จะแปรผัน ต ามอัตรา

ความสุข ที่เราไปฝากไว้ให้อีกฝ่ายควบคุม

19.บางครั้ง ความรักผ่านเข้ามาในฐานะ พร บางครั้ง ความรักผ่านเข้ามาใน

ฐานะ ครูผู้สอน เมื่อความรักเป็น พร อย่ าลืมขอบคุณ แล้วเราจะมีความสุข

ยิ่งขึ้น เมื่อความรักเป็น ครูผู้สอน อย่ าลืม เรียนรู้ แล้วเราจะมีความ ทุ ก ข์ น้อยลง

20.ย ามมีคู่ หมั่นเรียนรู้ความรักย าม อ ก หั ก หมั่นเรียนรู้ความจริง

ขอบคุณที่มา predict-j55

Load More Related Articles
Load More By staylife
Load More In ความรัก

Check Also

8 วิธีโปรยเสน่ห์ให้หนุ่มหลงรัก แบบที่ไม่เสียความเป็นตัวเอง

เสน่ห์ในตัวคุณ เป็นสิ่งที่บริหารได้ หรือเพิ่มได้ซึ่งหากคุณอย ากจะเพิ่มเสน่ห์จริงๆ ก็ต้องใช…