Home ข้อคิดชีวิต ถ้าอายุมากแล้ว คิดแค่นี้พอ ชีวิตตอนแก่จะมีความสุข

ถ้าอายุมากแล้ว คิดแค่นี้พอ ชีวิตตอนแก่จะมีความสุข

0 second read
0
0
140

1. หยุดจับผิดคนอื่น แล้วหันมาใส่ใจตัวเอง

เลิกมองคนอื่นด้วยอคติ โดยการเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐาน หรือศูนย์กลางของจักรวาล

เพราะทุกคนย่อมมีมุมมองความคิดที่แตกต่างกัน เอาเวลามาหาข้อเสียและจุดบกพร่อง

ของตัวเอง เพื่อพัฒนาและแก้ไข และดึงศักยภาพในตัวเองออกมาให้มากๆ แล้วทุกอย่าง

ในชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น

2. ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำ จะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบ

ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้น ลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเอง

เป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเอง สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไปจะดีหรือไม่อย่างไร

ทุกอย่างล้วนมีโอกาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

3. ต้องยิ้มง่าย

ลองหาสิ่งเล็กๆ ทำ หรือทำให้สิ่งที่ตัวเองชื่นชอบดูสิ เพราะเวลาที่เราได้ปลดปล่อย

ความสุขออกมา สละเวลาในแต่ละวันเพื่อสิ่งบันเทิงเล็กๆ น้อยๆ เช่น อ่ า น ห นั ง สื อ ก า ร์ ตู น

ดูหนัง ฟังเพลง วาดรูป ฯลฯ ทำให้เรายิ้มและอารมณ์ดีมากขึ้น

4. ผูกมิตรกับคนคิดบวก

เมื่อเราอยู่ท่ามกลางคนที่มีทัศนคติที่ดี เราจะค่อยๆ ซึมซับ พ ลั ง ง า น ด้านบวกขึ้นเรื่อยๆ

ทำให้ความคิด การกระทำ หรือคำพูดเปลี่ยนไปในทางที่ดี ความรู้สึกที่ดี จะนำมาซึ่ง

ความคิดดีๆ ส่งผลดีกับชีวิตของเราเอง ที่สำคัญคนคิดบวกย่อมมี พ ลั ง ง า น ชีวิต และ

ความกระตือรือร้นมากกว่าคนอมทุกข์ที่ขาดแรงใจในการดำรงชีวิตอย่างมาก

5. รู้จักคุยกับตัวเอง

ในแต่ละวันต่างเจอเรื่องราวมามากมาย มีความรู้สึกนึกคิดไปต่างๆ นานา ดังนั้น

ลองคุยกับตัวเอง ทำการเปลี่ยนมุมมองความคิดลบเหล่านั้นใหม่ บอกตัวเองให้เชื่อมั่นว่า

พรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิม ให้กำลังใจตัวเอง และความมั่นใจจะเพิ่มเป็น พ ลั ง

6. จดจำเรื่องดีๆ

การจดจำเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในสิ่งที่ดีๆ แม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวัน ก็สามารถ

ทำให้เรามีความสุขได้ ดังนั้น ลองจดเรื่องราวดีดีๆ ที่เกิดขึ้น เวลาเจอความทุกข์

แล้วย้อนไป อ่ า น เ รื่ อ ง ร า ว ดี ๆ จะช่วยบรรเทาได้ดีเลยทีเดียว

7. อย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

ความกลัวและความกังกลมักเป็นอุปสรรคให้เรามองโลกในแง่ดีไม่ได้ ดังนั้น

อ ย่ า วิ ต ก กั ง ว ล กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลย

หรือไม่นึกถึงอนาคต แต่ควรใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนและรอบคอบอยู่กับความเป็นจริง

ให้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีเข้าไว้

8. รู้จักปล่อยวาง

เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะความทุกข์หรือปัญหา จะทำให้เรา

เป็นคนมองโลกใน แ ง่ ร้ า ย ลองเปลี่ยนความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่องที่เอามาคิด

แต่ไม่เกิดประโยชน์ดีกว่า เพื่อให้ชีวิตก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีความสุข

9. รอบคอบให้มากๆ

การสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ให้กับตัวเองด้วยการลองทำสิ่งใหม่ๆ

กล้าลงมือทำแบบเด็กๆ ที่กำลังสนุกสนานกับการเล่นบางอย่าง ตื่นเต้นกับสิ่งที่ทำ

แต่ต้องตั้งใจทำให้สุดความสามารถ มองทุกอย่างให้รอบคอบ มองภาพรวม

ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โอกาสที่เราจะพลาดมันมีน้อยมากจริงๆ

ขอขอบคุณ seminardd

Load More Related Articles
Load More By Stay
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

นิสัย 9 ข้อไม่ควรมี ถ้าจะเป็นเถ้าแก่เงินล้าน

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…