Home ข้อคิดชีวิต ปัญญาจีนว่าไว้ อยากมีชีวิตก้าวหน้า “อย่าใช้ 8 คำนี้กับตัวเอง”

ปัญญาจีนว่าไว้ อยากมีชีวิตก้าวหน้า “อย่าใช้ 8 คำนี้กับตัวเอง”

0 second read
0
0
113

น้ำสาดแล้วย ากเอาคืน การพูดก็เหมือนสาดน้ำ คำพูดที่พูดไปแล้วเอาคืนย าก

การพูดเป็นศิลปะพูดดีเป็นศรีแก่ตัว ปัญญาจีนกล่าวว่า มีคำพูด 8 อย่ างไม่ควรพูด

1. “คำพูดที่ทำให้ทดท้อห่อเหี่ยว”

ไม่ว่าใครก็ต้องการกำลังใจ ไม่ควรพูดให้เสียกำลังใจ

2. “คำพูดเวลาโกรธขึ้งขุ่นเคือง”

คำพูดที่หลุดปากย ามโกรธมักหมาย ทำ ร้ า ย คนบ่อยครั้งก็ ทำ ร้ า ย ตัวเอง

ด้วยย ามโกรธ ต้องสงบนิ่ง เพราะคำพูดย ามนี้มัก ห ย าบ คาย ทิ่ ม แ ท ง

3. “คำพูดตำหนิกล่าวโทษไม่ควรพูด ย ามไม่พอใจ”

เรามักพูดจา ตำ ห นิ โ ท ษ คนอื่น คำพูดหลุดปาก คนอื่นเอาไปขย ายความต่อ

ไม่ได้ให้ดีแก่คนพูดมักบิดเบือนให้ ร้ า ย โดยส่วนใหญ่ สุดท้ายคนพูดนั่นเองเดือด ร้ อ น

4. “คำพูดค่อนแคะส่อ เ สี ย ด เย้ยหยัน”

ห้ามพูดคำพูดเหล่านี้หลุดปากในย ามสนทนา เพราะขาดความเคารพต่อคนอื่น

ท้ายที่สุดแล้ว ทำ ร้ า ยคนอื่นแต่ตนใช่ว่าจะได้ประโยชน์ คำพูด ทำ ร้ า ย คนนั้น

เป็นไปเพียงชั่ วคราว แต่บุคลิกเราจะถู ก ดูแคลน บ า ด แ ผ ล นั้นจะคงอยู่ย าวนาน

5. “คำพูดอวดตนไม่ควรพูด”

เวลาสนทนา มักอวดตนคุยโว คนฟังไม่มีใครชมชอบ เพียงดูหมิ่นยิ่งขึ้น ทำ ร้ า ย

ตนเท่านั้นคนจะยิ่งใหญ่ ต้องทำงานที่ยิ่งใหญ่ ความยิ่งใหญ่นั้นคนอื่นชม

ไม่ใช่ชมตนเอง เป็นคนถ่อมตนงามกว่ามาก

6. “คำพูดไม่จริงอย่ าพูด”

อย่ าปั้นความเท็จ มุสาวาจาเป็นหนึ่งในศีลห้า นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะยังสอนใจได้เสมอ

7. “ความลับในชาติบ้านเมือง ในครอบครัว ในที่ทำงาน”

ไม่ควรโพนทะนาในที่สาธารณะเพียงเพื่อแสดงว่าตนนั้นรู้ดี บ่อยครั้ง

เกิดผลร้ า ยตามมา ตัวเองก็ต้องถูกลง ทั ณ ฑ์

8. “เรื่องลับเฉพาะของบุคคลห้ามพูด”

คนทุกคนมีเรื่องที่เป็นความลับเฉพาะตน ไม่มีใครอย ากให้ใครรู้ หากมีเพื่อนคุยให้ฟัง

ห้ามเอาไปพูดต่อ แม้อาจจะไม่ถูกโต้กลับแต่ก็เผยให้เห็นนิสัยตื้นเขินไร้จรรย าของตน

เป็นคนต้องเคารพกัน การเปิดเผยเปิดโปงความลับของคนอื่นคือไร้จรรย าวาทะศิลป์

นั่นคือศิลปะแห่งการพูด คำพูดดี คนพูดก็งาม

ขอบคุณที่มา : วิภาดา กิตติโกวิท

Load More Related Articles
Load More By Stay
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

นิสัย 9 ข้อไม่ควรมี ถ้าจะเป็นเถ้าแก่เงินล้าน

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…