Home ข้อคิดชีวิต ลักษณะ 7 อย่างของคนทำงานเก่ง ที่หัวหน้าควรรักษาไว้

ลักษณะ 7 อย่างของคนทำงานเก่ง ที่หัวหน้าควรรักษาไว้

4 second read
0
0
161

1. ปรับตัวได้ดี ในทุกช่วงเวลา

หมายถึง คนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้ แบบที่รู้วิธีการปรับตัวกับ

สภาพแวดล้อมเหล่านั้นทั้งยังเต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ

ยังรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้แบบที่ไม่กังวัลต่อหน้าที่ที่อาจเพิ่มขึ้นนั้น

ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนที่

อยู่แต่สภาพแวดล้อมเดิมๆ กับงานเดิมๆ

2. เป็นคนมีความมุ่งมั่น

คนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่นมีการวางเป้าหมาย ในการทำงานชัดเจน

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงาน ทั้งยังแสดงออกให้เห็นถึงความ พ ย า ย า ม

ที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จได้หากงานมีปัญหา ก็ พ ย า ย า ม

หาทางแก้ไขและเวลาที่ได้รับมอบหมาย งานให้แล้ว

มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง

3. การมีทัศนคติที่ดี

คือคนที่มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ เข้าใจผู้อื่นดีส่วนใหญ่

เวลาทำงานคนกลุ่มนี้จะทำได้ดีมากกว่า คนที่มีทัศนคติด้านลบ ๆ เพราะ

จากการมีใจที่เปิดกว้างไม่ตั้งแง่ก่อนทำไม่ค่อยมีปัญหา ขั ด แ ย้ ง กับใคร

ยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มใจเปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และ

ยินดีแก้ไขให้ถูกต้อง

4. ความคิด เป็นเลิศ

คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา หรือคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ

ที่สามารถนำพา องค์กรให้เติบโต ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้

แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษ

ที่องค์กรต้องการอีกต่อไป

5. การมีความรับผิดชอบ

เพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะถ้าได้รับมอบหมายงานมาแล้วก็

ทำให้สำเร็จดังนั้น ถ้าได้รับมอบหมายงานอย่างใดอย่างนึงคุณควร

รับผิดชอบตัวเองทำงานได้โดย ไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอยกำกับ หรือ

คอยตามงาน

6. ทำมากกว่าที่สั่ง

เพราะคนประเภทนี้ จะมีความรอบคอบ นำเสนอผลงานได้มากกว่า

ที่ได้รับมอบหมายไม่จำเป็นต้องทำงาน ซ้ำหลายครั้งหรือต้องให้สั่งหลาย ๆ รอบ

เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่ง ค ล อ ด ออกมากี่ตัวถ้า

ไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ก็จะนับแค่จำนวน แล้วมาบอกแค่นั้นแต่คนที่

มีคุณสมบัตินี้จะนับจำนวนและสามารถบอกลักษณะของ

ลูกแมว แต่ละตัวได้ด้วย

7.การทำงานเป็นทีม

แม้คุณเป็นคนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่เมื่อไม่มีทักษะ

ในการทำงานเป็นทีมแล้วล่ะก็ จะไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ฉะนั้น

การที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงบางทีมันจำเป็นต้องมีทีมที่ดี

เพื่อช่วยให้ผลงานออกมาดี แม้ในบางครั้งการทำงานคนเดียว

จะทำให้ออกมาในรูปแบบที่คิดไว้ก็ตามแต่การทำงานเป็นทีม

ยังมีความสำคัญกับทุกองค์กรอยู่ดี

เมื่อคุณมีคุณสมบัติครบทั้งหมดนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ใด

จากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณแต่คุณเองจะกลายเป็นฝ่าย

ที่สามารถเลือกองค์กรได้เช่นกันนะ

ที่มา : j o b b k k

Load More Related Articles
Load More By Stay
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

นิสัย 9 ข้อไม่ควรมี ถ้าจะเป็นเถ้าแก่เงินล้าน

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…