Home ข้อคิดชีวิต เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัว…อาจจะมาจากสาเหตุ 8 ข้อนี้

เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัว…อาจจะมาจากสาเหตุ 8 ข้อนี้

4 second read
0
0
72

1. เป็นหนี้เพราะว่าอยากได้ของที่ต้องการมาใช้ก่อน

บางครั้งความต้องการของคนเราก็เป็นสิ่งที่รอไม่ได้ ซึ่งบางอย่างก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น เช่น ต้องการซื้ อเครื่องเสียงหรือทีวีที่กำลังลดราคา

หรือมีโปรโมชั่นผ่ อ น 0% 10 เดือนทั้งที่ความเป็นจริงก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเร่งด่วน แต่บางคนก็จำเป็นจริง ๆ เช่น ทีวีเสีย หรือต้องเปลี่ยน
ย า ง ร ถ ย น ต์ เนื่องจาก เ สื่ อ ม ส ภ า พ แล้วและต้องขับรถทางไกล เป็นต้น

2. เป็นหนี้เพราะว่าไม่สามารถหมุนเงินได้ทัน

การเป็นหนี้ลักษณะนี้มักเกิดจากการใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ตและไม่สามารถหาเงินมาชำระได้ทันกำหนด เมื่อเงินที่คาดว่าจะได้รับไม่สัมพันธ์กับ

จำนวนเงินที่ต้องชำระก็จำเป็นต้องเป็นหนี้บั ต ร เ ค ร ดิ ตไปก่อนโดยชำระขั้นต่ำ ถ้ามีหนี้ลักษณะนี้ควรรีบหาเงินมาชำระให้ครบตามส่วนโดยเร็ว

เพราะว่ามี ด อ ก เ บี้ ยสูงและจะเป็นภาระที่เพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกใน ร ะ ย ะ ย า ว ถ้าไม่ สามารถปิดยอดหนี้ได้เร็ว

3. เป็นหนี้เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้

แต่ละครัวเรือนก็มีรายการค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน เมื่อถึงเวลาที่รายจ่ายมากกว่ารายได้ หลายคนจึงต้องกู้หนี้ยืมสินทั้งจากคนรอบข้าง

เพื่อน ๆ ญาติสนิท ขอสินเชื่อจากธนาคารหรือนำทรัพย์สินไปจำนำหากจำเป็นต้องเป็นหนี้จริง ๆ ก็ควรพิจารณาเงินกู้ที่มี ด อ ก เ บี้ ย

น้อยที่สุดและมีระยะเวลาการชำระเงินที่ช่วยให้สามารถบริหารเงินได้ ควรหลีกเลี่ยงการกดเงินสดโดยตรงจากบั ต ร เ ค ร ดิ ต

และการกู้หนี้นอกระบบ นอกจากนี้ต้อง พ ย า ย า ม หาหนทางหารายได้ให้เข้ามาได้มากกว่าเดิม

4. เป็นหนี้เพราะว่ามีนิสัยใช้เงินเกินตัว

สิ่งนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล สำหรับบางคนแล้วอาจจะมีทัศนคติต่อเงินว่าเป็นทาสของคนเรา เมื่อมีเงินแล้วต้องใช้

ถึงจะเป็นการใช้ประโยชน์จากเงินให้เต็มที่ ซึ่งเป็นทัศนคติที่ผิดที่ทำให้ไม่ระมัดระวังการใช้จ่ายเมื่อเห็นของที่ชอบก็สามารถซื้ อ

ได้โดยไม่ลังเล เมื่อเป็นอย่างนี้บ่อย ๆ ก็จะเริ่มใช้เงินที่หามาได้หมดไปอย่างรวดเร็ว เกิดอาการชักหน้า

ไม่ถึงหลังยิ่งถ้าใครชอบรูดบั ต ร เ ค ร ดิ ตก็ยิ่งมีโอกาสอย่างมากที่จะเป็นหนี้ การเป็นหนี้ลักษณะนี้เกิดจากไม่มีการวางแผนการใช้เงิน

จึงไม่รู้ว่าควรจะใช้เงินเท่าใดเพื่ออะไรทำให้ขาดความเฉลียวใจเวลาใช้เงินซื้ อสิ่งของต่าง ๆ

5. เป็นหนี้เพราะต้องการสร้างธุรกิจของตนเอง

การทำธุรกิจต้องใช้เงินทุนสูงแล้วแต่ว่ามีลักษณะธุรกิจเป็นอย่างไร หากมีการจ้างพนักงาน เช่าพื้นที่สำนักงาน ก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายตามมา

อย่างมากมายเป็นเงาตามตัวและยังต้องมีทุนหมุนเวียนสำหรับผลิตสินค้าและบริการรวมถึงการประชาสัมพันธ์และการหาช่องทางจัดจำหน่าย

หนี้ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ที่มีประโยชน์ เพราะสามารถสร้างรายได้กลับมาได้สิ่งสำคัญก็คือการศึกษาถึงธุรกิจที่จะล ง ทุ นให้แน่ชัดก่อน

ทั้งเรื่องระยะเวลาคืนทุนและผลกำไรตามช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อจะได้สามารถจัดการบริหารหนี้สินไปพร้อม ๆ กับการดำเนินธุรกิจกรณีนี้

ถ้ากู้เงินจากธนาคารก็จะมีการขอพิจารณาแผนธุรกิจเป็นสำคัญก่อนอนุมัติให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

6. เป็นหนี้จากการค้ำประกันให้ผู้อื่น

หนี้ลักษณะนี้เกิดจากความไม่ตั้งใจ เพราะว่าอยากช่วยเหลือผู้อื่นหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที จึงยอมเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้บุคคลอื่น แล้วถ้าผู้กู้เบี้ยวหนี้ไป คนที่จะรับเคราะห์

ก็คือผู้ค้ำประกันนั่นเอง การไม่รับค้ำประกันหนี้ให้ใครจึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด เพราะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อประโยชน์ใด ๆ กับตนเองเลย

7. เป็นหนี้จากการ พ นั น

มีคนจำนวนมากที่หลงมัวเมากับการ พ นั น ทั้งหลาย เมื่อเล่นเสียแล้วไม่มีเงินจ่าย ก็จะเป็นหนี้ที่ต้องรีบหาเงินมาจ่ายโดยเร็ว

เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและมีโอกาสเป็นหนี้ได้มากเพราะง่ายต่อการ พ นั น ด้วยเงินเดิมพันสูงหนี้ลักษณะนี้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

เป็นหนทางของอ บ า ย มุ ข ที่จะนำไปสู่ความเสื่อมอย่างแท้จริงบุคคลพึงหลีกเลี่ยงทุกกรณีจึงจะช่วยให้ ไม่ตกหลุมพรางของการ พ นั น ได้

8. เป็นหนี้จากความประมาท

ตัวอย่างที่เห็นชัดคือกรณีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งมีประโยชน์มาก เพราะว่ามีวงเงินคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นตามเงื่อนไข

ของกรมธรรม์แต่ละประเภท หากไม่มีประกันภัยไว้เลย เมื่อเป็นฝ่ายผิดก็จะต้องชำระค่าเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์ของคู่กรณีรวมถึงรถของตนเองการเดินทางบนท้องถนน

ที่มีรถยนต์หนาแน่นจึงควรที่จะมีประกันภัยภาคสมัครใจไว้ด้วย เพราะว่าสามารถช่วยคุ้มครองความ เ สี่ ย ง ทางการเงินได้เมื่อเกิดเหตุที่ต้องมีการซ่อมรถตนเองและคู่กรณี

หรือค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ทั้งตนเองและคู่กรณีโดยมีวงเงินจากบริษัทประกันภัยช่วยสนับสนุนทำให้ไม่กระทบกับฐานะทางการเงินของตนเองเมื่อได้รู้ถึงโอกาสและ

สาเหตุที่คนเราสามารถก่อหนี้ได้แล้ว ก็จะได้มีความระมัดระวังการใช้ชีวิตมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรก่อหนี้เลย แต่ความเป็นจริงก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากมาก เช่นการ ซื้ อ

อสังหาริมทรัพย์ เพราะว่าสินค้ามีราคาสูงและถ้าไม่มีระบบการกู้หนี้ยืมเงินจากธนาคารก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองแต่ก็นับว่า

ยังเป็นหนี้ที่มีประโยชน์เพราะทำให้ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ในที่สุด ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ภายหลังโดยเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักพอ

ที่คนเราจะก่อหนี้ในลักษณะดังกล่าวได้

ขอบคุณที่มา : W e a l t h i

Load More Related Articles
Load More By stay888
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

5 สิ่งที่มาพร้อมกับความล้มเหลวและผิดหวัง

ความล้มเหลว ความผิดหวัง ไม่ได้สร้างแต่ความทุกข์ให้กับเราด้านเดียว ในขณะเดียวกัน เราสามารถเ…