Home ข้อคิดชีวิต แค่หยุดทำ 9 ข้อนี้ก่อนสิ้นปี จะมีความสุขมากขึ้น

แค่หยุดทำ 9 ข้อนี้ก่อนสิ้นปี จะมีความสุขมากขึ้น

5 second read
0
0
32

1.หยุดใช้เวลากับคนแ ย่ ๆ

การคบเพื่อนผิดอาจจะทำให้การดำเนินชีวิตของคุณยุ่งย าก การอยู่ร่วม

กับคนในสังคมที่แ ย่ ๆ อาจจะทำให้ชีวิตของคุณแ ย่ตามไปด้วยดังนั้น

รีบเปลี่ยนกลุ่มสังคมใหม่ เปลี่ยนการคบคนกลุ่มใหม่ ๆที่มีนิสัยดี และ

ทำแต่เรื่องดี ๆ การเลือกเข้าไปอยู่แต่ในสังคมที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิต

ความเป็นอยู่ของคุณดีตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน หรือ

เรื่องของครอบครัว การเลือกสิ่งที่ดีที่สุดย่อมไม่ผิดจงหยุดใช้เวลาที่มีค่า

เสียไปกับคนที่แ ย่ ๆและนิสัยไม่ดี เปลี่ยนความคิดใหม่

จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ค่ะ

2.หยุดวิ่งหนีปัญหา

การเอาแต่หนีกับปัญหาไม่ใช่ทางออกที่ดีค่ะ เพราะยิ่งคุณยืดเวลาไว้

ก็ยิ่งมีแต่แ ย่ลง ถึงแม้ว่าคุณจะหนีปัญหาตรงนั้นมาและการใช้ชีวิตในตอนนี้

ก็ใช่ว่าจะมีความสุขนะคะ หยุดวิ่งหนีปัญหาแล้วหาวิธีการแก้ไขจะดีกว่า

ถึงแม้การแก้ปัญหาจะไม่ใช่เรื่องง่าย บางปัญหาต้องใช้เวลา แต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้าง

ที่คุณต้องหนีปัญหา เพียงพย าย ามหาวิธีการแก้ไขต่อไปจนกว่าจะเจอ

ทางออกของปัญหาอย่ างแท้จริง หากคุณสามารถก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นมาได้

รับรองว่าคุณจะพบแต่ความสุขในชีวิตอย่ างแน่นอนค่ะ อย่ าหนีปัญหา

เพราะไม่ได้ช่วยอะไร หันมาหาวิธีแก้ไขจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะ

3.หยุด โก ห ก ตัวเอง

การ โก ห ก ตัวเอง มีแต่จะทำให้คุณอยู่กับความทุกข์ การที่คุณไม่สามารถ

ยอมรับความเป็นจริงได้ เอาแต่ โก ห ก ตัวเองอยู่อย่ างนั้น เชื่อเถอะค่ะว่า

คุณจะไม่สามารถมีความสุข กับการใช้ชีวิตได้เลยไม่ว่าจะเจอ ปัญหาหรืออุปสรรคใด

ก็จงเผชิญหน้ากับความเป็นจริงให้ได้ แล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริง

เป็นอย่ างไรของให้อดทนและพย าย ามหาทางแก้ไขกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ช้าก็เร็ว

คุณจะสามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นได้อย่ างแน่นอนค่ะ

4.หยุดผลัดวันประกันพรุ่งเสียที

การใช้ชีวิตของเรา มีเรื่องราวอีกมากมายที่คุณต้องทำ อย่ าเอาเวลาที่คุณมี

ไปทำอย่ างอื่น จนลืมทำอะไรให้กับตัวเอง การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องดี

แต่ก็ควรทำอย่ างเหมาะสม และถูกต้องไม่ควรทุ่มเทเต็มทีกับการช่วยเหลือผู้อื่น

แต่กับปัญหาของคุณเพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะเวลาที่จะแก้ไขนั้น

ไม่มี ดังนั้น ก่อนที่คุณจะช่วยเหลือผู้อื่น คุณจะต้องช่วยตัวคุณเองให้ได้เสียก่อน

5.หยุดพย าย ามเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณ

หยุดทุกการกระทำที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง หยุดทำในสิ่งที่คนอื่นอย ากจะให้เป็น

หยุดตามใจผู้อื่นเพื่อให้พวกเขาพอใจ และก็บังคับให้คุณทำตามความต้องการ

การใช้ชีวิตที่ดีต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวคุณเอง ไม่ได้ทำเพื่อเอาใจผู้อื่น

แต่ต้องทำเพื่อให้ตัวเอง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากคุณมัวทำตามความต้องการของคนอื่น ๆ

คุณอาจเสีย โอกาส ที่จะพัฒนาตัวเองให้มีประสบการณ์มากขึ้น และก้าวไปสู่

ความสำเร็จได้ ดังนั้น จงหยุดทำเพื่อคนอื่น ๆเพียงให้เขาพอใจ จงทำเพื่อ

ตัวเองเพื่อความสำเร็จในชีวิต

6.หยุดยึดติดกับอดีต

อดีตเป็นเพียงบทเรียนหนึ่งให้คุณได้รู้ว่า ไม่ควรกลับไปทำแบบเดิม คุณจะต้อง

ใช้ชีวิตให้อยู่กับอนาคต เพื่อให้คุณก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ใช่มัวแต่จมอยู่กับอดีต

ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ การใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จและพบความสุขนั้นคุณจะต้อง

ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในตอนนี้ดีที่สุด เพื่อเป็นฐานในการก้าวต่อไปของชีวิตที่ดีในอนคต

7.หยุดกลัวที่จะทำผิด

ความผิดพลาดเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทุกคนย่อมเจอกับความผิดพลาด

ในชีวิตกันทั้งนั้น แต่ใครจะพบเจอมากหรือน้อยนั้น อาจขึ้นอยู่กับความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้ชีวิต จงอย่ ากลัวกับความผิดพลาด

ที่คุณต้องพบจงพย าย ามทำในสิ่งที่ต้องการ และให้ความผิดพลาดที่ผ่านมา

เป็นบทเรียนในการก้าวต่อไป

8.หยุดโทษตัวเอง กับความผิดพลาดที่ผ่านมา

ความผิดพลาดที่ผ่านมา คุณไม่สามารถไปกลับไปแก้ไขได้ นอกจากจะทำ

สิ่งที่ทำอยู่ให้ดีที่สุด แล้วนำความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนให้คิดเพียงว่า

ความผิดพลาดที่ผ่านมาเป็นการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตที่มีค่า ดังนั้น จงทำวันนี้

ให้ดีกว่า และจงจำไว้ว่าความผิดพลาดเหล่านั้น เป็นการสร้างโอกาสที่คุณ

จะได้เจอกับสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่า

9.หยุดคิดจะซื้ อความสุข (เพราะความสุขหาซื้ อไม่ได้)

ความสุขของการใช้ชีวิตอย่ างแท้จริง ไม่ได้เพียงพอคุณมีเงินมากเพียงพอ

จะสนองตอบความต้องการพื้นฐานเท่านั้น แต่ความสุขของคนเรา ไม่ได้อยู่ที่ค่าของเงิน

แต่อยู่ที่ค่าของความรู้สึก ความชอบ ความรัก ความพึงพอใจของคน แต่ละคน

ถือเป็นความสุขที่หาซื้ อไม่ได้ หากคุณแสวงหาความสุขด้วยเงิน ความสุขที่คุณได้มานั้น

อาจจะเพียงแค่ชั่ วครั้งชั่ วคราวแต่ความสุขที่ได้ไม่สามารถอยู่กับคุณตลอดไปได้

ความสุขที่แท้จริงคือความสุขอยู่ที่จิตใจ ซึ่งแน่นอนว่าถึงคุณจะมีเงินมากเพียงใด

ก็ไม่สามารถหาซื้ อได้ จงใช้ใจแลกกับความสุขที่คุณต้องการ

สำหรับใครที่มีการกระทำเหล่านี้จงหยุดเถอะค่ะ เพราะถึงคุณจะพย าย ามมากเพียงใด

ก็ไม่สามารถมีความสุขกับมันได้ ดังนั้น จงทำแต่สิ่งที่คุณต้องการ และสิ่งเหล่านั้น

ต้องอยู่ในความถูกต้อง และเหมาะสมด้วย ทำตามใจตัวเองบ้างเป็นบางครั้ง ให้ความรัก

ความเอาใจใส่กับตัวเองบ้าง การใช้ชีวิตที่มีความสุขจะทำให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น

ที่มา : m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By Stay
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

นิสัย 9 ข้อไม่ควรมี ถ้าจะเป็นเถ้าแก่เงินล้าน

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…