Home ข้อคิดชีวิต ไม่วางแผนการเงิน…ไม่ประสบความสำเร็จจริงหรอ?

ไม่วางแผนการเงิน…ไม่ประสบความสำเร็จจริงหรอ?

5 second read
0
0
21

การวางแผนทางการเงิน คือ การบริหารจัดการรายรับ รายจ่ายและเงินเก็บอย่างเป็นระบบ มีความสอดคล้องลงตัว

จึงนับเป็นสิ่งที่จะช่วยให้สามารถควบคุมสถานะทางการเงินได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้

หากขาดซึ่งการการวางแผนด้านการเงิน และใช้จ่ายอย่างไม่เป็นระบบระเบียบ ผลก็ย่อมตกอยู่ในทางตรงกันข้าม

สำหรับวันนี้ เพื่อเป็นการให้แง่คิดเตือนใจสำหรับท่านที่กำลังรู้สึกว่าตนเองไม่เคยวางแผนการใช้จ่ายเลย

จึงขอนำเสนอ 6 ข้อเสียของการไม่วางแผนทางการเงิน เพื่อให้ทุกท่านรู้จักระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่าย

และรีบปรับปรุงพฤติกรรมการใช้จ่ายได้อย่างทันท่วงที ขอเชิญไปติดตามกันครับ

1 ไม่วางแผนการเงิน รายได้สูญเปล่าอย่างไร้ประโยชน์

ดังเป็นที่ทราบดีว่ารายได้นั้นเป็นสิ่งที่กว่าจะได้มาก็ต้องแลกด้วยทั้งเวลา กำลังกาย และกำลังความคิด

ดังนั้น ถ้าหากล ง ทุ นลงแรงด้วยความเหนื่อยย าก แต่กลับไม่รู้จักวางแผนการใช้จ่าย ก็ย่อมจะต้องนับเป็นเรื่องน่าเสียดาย

เพราะจะทำให้รายได้ที่หามานั้นจำต้องสูญเปล่าไปอย่างไร้ซึ่งประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายไปกับสินค้าฟุ่มเฟือย

ใช้จ่ายไปกับความบันเทิงที่เกินความจำเป็นหรือใช้จ่ายไปกับสิ่งล่อตาล่อใจโดยไม่ทันได้คำนึงว่าแท้ที่จริงแล้วตนเองต้องการมันหรือไม่

กว่าจะรู้สึกตัวก็พบว่ารายได้ที่อุตส่าห์ทุ่มเทเหนื่อยย ากในการแลกมานั้นก็ได้สลายสิ้นไปเสียแล้วโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย

2 ไม่วางแผนการเงิน ไม่มีเงินเก็บ

การใช้จ่ายโดยไม่วางแผนทางการเงิน นอกจากจะทำให้รายได้สูญเปล่าไปอย่างไร้ประโยชน์แล้ว

ผลเสียสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือจะทำให้ท่านไม่มีเงินเก็บ เพราะเมื่อมีรายได้แทนที่จะนำรายได้นั้นมาแบ่งสันปันส่วน

ไว้เป็นเงินเก็บเพื่อสำรองใช้ในย ามฉุ ก เ ฉิ น ก็กลับใช้จ่ายไปเสียจนหมดสิ้น ไม่เหลือเงินสำรองเพื่อใช้ประกันความเ สี่ ย ง

หากเกิดเหตุหรือจำต้องพบกับรายจ่ายอันไม่คาดคิด ทั้งยังไม่มีเงินก้อนไว้สำหรับล ง ทุ นต่อยอด หรือใช้สอยเมื่อถึงคราวที่ต้องการในอนาคตอีกด้วย

3 ไม่วางแผนการเงิน ทางลัดสู่ภาวะหนี้สิน

เมื่อไม่มีเงินเก็บเพราะขาดการวางแผนทางการเงินที่ดี ผลพวงประการถัดมาก็คือเรื่องของหนี้สิน

เพราะถ้าหากถึงคราวเคราะห์ที่ต้องพบกับรายจ่ายอันไม่คาดคิด เช่น การเ จ็ บ ป่ ว ยที่จำเป็นต้องใช้ค่ารั ก ษ าพย าบาล ต้องซื้ อ

หรือซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเร่งด่วน ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องหยิบยืมหรือกู้เงินจากแหล่งเงินต่างๆ

ซึ่งจะต้องสูญสิ้นเงินทองไปกับด อ ก เ บี้ ย โดยไม่ได้ประโยชน์กลับคืน การไม่วางแผนทางการเงินจึงนับเป็นทางลัดสู่ภาวะหนี้สินโดยที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย

4 ไม่วางแผนการเงิน ไปไม่ถึงฝั่งฝัน

ผู้ที่มีรายได้ในช่วงแรกเริ่ม อาจมีความทะเยอทะย านในการใช้จ่ายเพื่อแลกมาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น

บ้ าน รถ คอนโด หรือข้าวของเครื่องใช้อันมีมูลค่า อย่างไรก็ตาม รายได้นั้นกลับไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวที่จะช่วยให้สามารถได้มาซึ่งสิ่งต่างๆ ได้

แต่ปัจจัยที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเรื่องของการวางแผนทางการเงินแม้จะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และรู้สึกว่าสักวันจะสามารถซื้ อ

หาสิ่งที่ต้องการได้ แต่ถ้าหากไร้ซึ่งการวางแผนทางการเงิน รายได้เหล่านั้นก็ย่อมจะไม่ถูกแบ่งสันปันส่วนและเก็บออมไว้อย่างมีวินัย

จึงทำให้ไม่สามารถไขว่คว้าความใฝ่ฝันหรือสิ่งที่ต้องการได้เสียที และในบางครั้งบางทีก็อาจเป็นได้แค่เพียงความใฝ่ฝันที่ไม่ถูกสานต่อให้เป็นความจริง

5 ไม่วางแผนการเงิน ใช้เงินอย่างไม่มีอนาคต

การไม่วางแผนทางการเงิน นับเป็นการใช้เงินอย่างสะเปะสะปะ ไม่มีระบบแบบแผนที่ควบคุมได้ ดังนั้น

จึงทำให้สภาวะทางการเงินขาดความมั่นคง ไม่สามารถกำหนดได้ว่าในแต่ละเดือนจะต้องมีรายรับเท่าใด

มีรายจ่ายเท่าใด และมีเงินเก็บเท่าใด จึงย ากที่จะกำหนดอนาคตได้ ถึงแม้จะมีรายได้สูง แต่ถ้าหากไร้ซึ่งการวางแผน

ทางการเงินที่ดีแล้ว เวลาก็ย่อมถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่า ตั้งแต่ 1 เดือน 1 ปี หรือ 10 ปี กว่าจะรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตนเอง

ยังไม่ได้เริ่มต้นเก็บสะสมเงินทองเลย ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเรียกได้ว่าการไม่วางแผนการเงินนั้น นับเป็นการใช้เงินโดยไร้ซึ่งอนาคตอย่างแท้จริง

6 ไม่วางแผนการเงิน ไม่มีวันประสบความสำเร็จ

การวางแผนทางการเงิน เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้เรามุกคนสามารถประสบความสำเร็จทางด้านการเงินได้

เพราะเมื่อสามารถทราบถึงภาวะทางการเงิน ทั้งรายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือตลอดจนความเ สี่ ย งต่างๆ

ก็ย่อมสามารถควบคุมได้โดยอิสระ ในทางกลับกัน ถ้าหากไร้ซึ่งการวางแผนทางการเงินแล้ว ความสำเร็จก็ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่มีวันจะไขว่คว้ามาได้

หลังจากที่ได้ทราบถึงผลเสียของการไม่วางแผนทางการเงินกันไปแล้ว ก็หวังว่าทุกท่านจะได้นำไปใช้เป็นข้อคิดคติเตือนใจ

และเล็งเห็นถึงประโยชน์ความสำคัญของการวางแผนการเงินมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หลายท่านอาจเข้าใจว่าการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องของผู้ที่มีรายได้สูง

เช่น นักธุรกิจ นักเล่นหุ้น หรือเจ้าของบริษัทที่มีรายได้หลักแสน หลักล้าน แต่แท้ที่จริงแล้วการวางแผนทางการเงินนั้นนับเป็นเรื่องที่สำคัญ

ซึ่งทุกคนสามารถนำมาใช้เพื่อควบคุมสถานะทางการเงินของตนเองได้ทั้งสิ้น ทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ทุกท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จทางด้านการเงินได้ในที่สุด

ที่มา : m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By stay888
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

5 สิ่งที่มาพร้อมกับความล้มเหลวและผิดหวัง

ความล้มเหลว ความผิดหวัง ไม่ได้สร้างแต่ความทุกข์ให้กับเราด้านเดียว ในขณะเดียวกัน เราสามารถเ…