Home ข้อคิดชีวิต 10 คุณสมบัติของคนฉลาดจริง ให้ดูจากสิ่งนี้

10 คุณสมบัติของคนฉลาดจริง ให้ดูจากสิ่งนี้

0 second read
0
0
50

สังคมทุกวันนี้ดูยากว่าใครรู้จริง หรือแกล้ง ทำเป็นรู้ว่าใครเก่งจริง หรือแค่สร้างภาพหรือ

แม้กระทั่งว่าใครฉลาด หรือใคร โ ง่ มันมีปรัชญาที่คลาสสิคมากคือคน โ ง่ มักอวดฉลาด

คนฉลาดมักแกล้ง โ ง่ คนอวดเก่งอวดฉลาดมักไม่ฉลาดจริง แต่คนเก่งจริง และฉลาดจริง

มักมีคุณสมบัติ 10 ประการ ดังนี้

1.เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก เพราะเขารู้ว่า เขาจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟังคนเก่ง

จะฟังเยอะเพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ๆ เข้าตัวอยู่เสมอเขาจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้น

มีประโยชน์และสร้างสรรค์มากกว่าการพูดในเชิงลบ และไม่สร้างสรรค์

2. มีความรู้หลายด้าน เขาจะมีความรู้มากกว่าอาชีพที่ทำ และมักจะพัฒนาตัวเอง

อยู่เสมอคนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเอง

ก้าวไปข้างหน้า อย่างมั่นคงแข็งแรงเขาจะไม่ปล่อยให้สูญเสียโอกาศ โดยเฉพาะเวลา

ที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้า และไม่ย้อนถอยหลัง

3. จัดสรรเวลา เวลาเป็นสิ่งมีค่าสำหรับเขา เขาจึงจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำคนเก่ง และฉลาด

มักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่างสมดุลในช่วงเวลางาน ก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน

เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อนคลาย ให้กับตนเอง อยู่เสมอ

4. ไม่ใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลา แต่ใช้เฉพาะรับข้อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดี ๆ

ให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้เป็นยุคของข้อมูล ข่ า ว ส า ร ตลอด 24 ชั่ ว โ ม ง คนเก่ง

มักจะเลือก เ ส พ แต่ข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้

ในการทำงานหรือการบริหารชีวิตและเป็นนัก แ บ่ ง ปั น เพื่อให้คนอื่นๆ ได้ เ ส พ ข้อมูลดี ๆ

ที่เขาคัดสรร มาอย่างดีแล้ว

5. กลับมายิ้มได้อย่างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิตก็ตาม คนเก่ง และฉลาด

ในการใช้ชีวิตจะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง ย า ม เมื่อล้มลงไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด หรือ

ผิดหวังเพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุกข์ตลอดเวลาแต่จะหาทางลุกขึ้นสู้

ได้ทุกครั้ง ย า ม เมื่อล้มลง

6. มั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้ รู้ว่าตัวเอง มีความสามารถ แต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจ

กับความสามารถ ของตนเอง คนเก่ง และฉลาด มักจะเป็นคนมีความมั่นใจแต่ไม่ใช่

อีโก้เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้าง ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเอง และ

ทุกครั้งที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะ

ความสำเร็จนั้นเป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อ นั่นคือหาทางพัฒนาตนเอง และ

สิ่งที่ทำให้ดี ขึ้นต่อไป

7. ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถของคนในทีม มาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดได้เสมอคนเก่ง และฉลาดมักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตามในแนวทางและ

ความคิดของเขา ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติ และนับถือ

จากความรู้ความสามารถ วิธีคิดและการกระทำ ที่เป็นเสมือนกระบอกเสียง ให้เขานั้น

เติบโตไปข้างหน้า

8. ไม่อวดความสามารถ เราจะพิสูจน์ได้เสมอว่า แท้จริงเจ๋งแค่ไหน เมื่อถึงเวลา

ต้องใช้มัน คนเก่ง และฉลาด มักเป็นคนถ่อมตนไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงาม

แต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอและเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา

เขาเหล่านั้น มักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนเราต้องตะลึง และทึ่งในความสามารถ

9. อาจมี หรือไม่มีการศึกษาสูง หรือไม่จบจากสถาบันที่มีชื่อเสียง แต่มีผลงานการันตี

ความสามารถเสมอในยุคนี้ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ไม่ยากจะระบบ

โซเชียลเน็ตมีเดีย ทั้งเฟส ไลน์ ยูทูบ การศึกษาอาจเป็นเพียงใบเบิกทางแต่ประสบการณ์

และผลงานต่างหากที่ดีกว่า จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

10. ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึก โ ง่ เมื่อมีคนทำผิดพลาด เขาจะให้โอกาส ให้คำแนะนำ

และให้กำลังใจเสมอ คนเก่ง และฉลาดมักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอ ความผิดพลาด

ที่เขาเจอเขาพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทางให้คนอื่นเสมอโดยมองจากมุมสะท้อนความผิด

ของตนเอง ให้เกิดประโยชน์ มีการยอมรับ และพัฒนาตนเอง

ขอขอบคุณ forlifeth

Load More Related Articles
Load More By Stay
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

นิสัย 9 ข้อไม่ควรมี ถ้าจะเป็นเถ้าแก่เงินล้าน

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…