Home ข้อคิดชีวิต 10 วิธีเป็นผู้หญิงที่รักตัวเอง คนแบบนี้ดูแพง ดูมีคุณค่า

10 วิธีเป็นผู้หญิงที่รักตัวเอง คนแบบนี้ดูแพง ดูมีคุณค่า

0 second read
0
0
61

1. ให้เกียรติคนอื่นเหมือนที่ให้เกียรติตัวเอง

คนที่รักตัวเองให้เคารพตัวเอง มองเห็นว่าตัวเองมีคุณค่ามากมายแค่ไหนดังนั้นพวกเขาจึงคิดเช่นเดียวกันว่าคนอื่นก็มีคุณค่าและสมควรแก่การให้เกียรติเช่นกันคนที่รักตัวเองจริงจะไม่ดูถูกหรือเอาเปรียบใคร

แม้จะภูมิใจในตัวเองมากแค่ไหน แต่พวกเขาจะไม่มองว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นตรงกันข้าม คนที่ไม่เชื่อมั่นในคุณค่าตัวเองมักแสดงออกในทางตรงกันข้าม เช่น โชว์ออฟ หรือพูดโดยไม่ฟังใคร

นั่นเพราะเขากลัวว่าความไม่เชื่อมั่นที่อยู่ข้างในจะถูกเปิดเผยออกมา แต่คนที่รักและเคารพตัวเองจะรู้สึกต่างไปความมั่นคงภายในใจทำให้พวกเขาไม่จำเป็นต้องโชว์ออฟใด ๆ

โดยไม่จำเป็นการรัก และเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ ขอเพียงปรับความเชื่อที่มีต่อตัวเองและลงมือทำเพื่อฝึกฝนใจอย่ างต่อเนื่อง

2. ควบคุมชีวิตตัวเองให้มากที่สุด

คนที่รักตัวเองจะพย าย ามให้ถึงที่สุดก่อนในการจะทำชีวิตให้ดีได้ตามที่หวัง พวกเขามักไม่ค่อยให้ใครหรืออะไรมาควบคุมชะตาชีวิตของพวกเขา นอกจากจะลงมือลงแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงมันเอง

พวกเขาไม่รอให้อะไรดีขึ้นเอง หรือไม่รอให้คนอื่นเป็นฝ่ายเปลี่ยน แต่หากเห็นว่าอะไรที่ไม่ใช่ พวกเขาจะรีบตัดออกไปจากชีวิตให้เร็วและด้วยความที่พวกเขาเชื่อในตัวเอง ดังนั้นไม่ว่าอดีตจะผ่านอะไรมาอย่ างไร

พวกเขาจะไม่เก็บมาเป็นข้ออ้างในการไม่พย าย าม แต่จะมองที่ปัจจุบันและมุ่งออกแบบอนาคตของตัวเองหากชีวิตในปัจจุบันยังไม่ดีนัก พวกเขาก็ไม่คิดจะกล่าวโทษใคร นอกจากลุกขึ้นรับผิดชอบแก้ไขด้วยตัวเอง

3. ไม่เอาแต่เปรียบเทียบกับคนอื่น

การมีเป้าหมายในชีวิต การรู้ว่าอะไรที่ใช่หรือไม่ใช่สำหรับตัวเอง การรู้ว่าตัวเองมีเอกลักษณ์อย่ างไร จะทำให้คนที่รักตัวเองไม่หมกมุ่นแต่กับการเปรียบเทียบคนอื่น พวกเขารู้ว่าชีวิตต้องการอะไร และ

โฟกัสที่การไปถึงตรงนั้นให้ได้ โดยไม่ต้องไปก๊อปปี้ความฝันของใครพวกเขาจะไม่เอาแต่จับจ้องคนอื่น เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จแล้วย้อนกลับมาคิดทำร้ า ยความมั่นใจของตัวเองตรงกันข้าม

พวกเขาจะเอาเวลาไปสร้างชีวิตที่ต้องการมากกว่าจะใช้เวลากับการมองดูแต่ชีวิตคนอื่น

4. ยอมรับและชื่นชมในสิ่งที่เป็น

คนที่รักตัวเองไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบและพวกเขาก็ไม่ดิ้นรนที่จะสมบูรณ์แบบ แต่พวกเขาชื่นชมสิ่งดีงามในตัวเองซาบซึ้งในสิ่งที่ตัวเองมี และรับได้กับข้อเสียรวมถึงข้อบกพร่อง

พวกเขาชื่นชอบเอกลักษณ์ของตัวเองพวกเขากล้าแสดงความไม่สมบูรณ์แบบให้คนอื่นเห็นและจะไม่พย าย ามเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนอื่นจนไม่เหลือตัวตน

5. มีความสุขได้ด้วยตัวเอง

คนที่รักตัวเองเป็นไม่ต้องรอให้ใครมาทำให้พอใจ พวกเขาก็สามารถใช้ชีวิตอย่ างมีความสุขได้พวกเขาจะรู้จักตัวเองดีพอว่าอะไรที่ทำให้พวกเขามีความสุขและอะไรที่ต้องหลีกหนีให้ไกล

พวกเขาไม่ตั้งเงื่อนไขท ร ม านตัวเอง เช่น ถ้า … ก่อนแล้วฉันจะมีความสุข หรือ ต้องได้/เป็น …. ก่อนแล้วฉันถึงจะมีความสุขเมื่อพบว่าพึ่งพาใครไม่ได้ พวกเขาจึงหันไปทำสิ่งที่มีความสุขด้วยตัวเอง

6. รับได้หากมีใครซักคนไม่ชอบ

หลายครั้งที่คนเราเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบได้อย่ างไม่มีเหตุผลหรือคนเราอาจไม่ชอบคนอื่นได้ เพียงเพราะรู้สึกว่านิสัยไม่เหมือนกันคนที่รักตัวเองจะไม่ตีความว่าการมีคนไม่ชอบ

เท่ากับตัวเองเป็นคนไม่ดีพอแต่พวกเขาจะมองว่าคนเรามีเหตุผลมากมายร้อยแปดที่จะไม่ชอบใครซักคนและแม้คนอื่นจะไม่ชอบพวกเขา แต่พวกเขาก็ยังชอบตัวเอง

7. ไม่เรียกร้องหาความรัก

ความรักที่พวกเขาให้ตัวเองนั้นเพียงพออยู่แล้ว ดังนั้นการมีคนรักคือการเพิ่มความอบอุ่นให้หัวใจ ไม่ใช่เพื่อการพิสูจน์ว่าตัวเองยังมีค่าในสายตาคนอื่นคนรักตัวเองเป็น ไม่ต้องรอให้ใครมาแสดงว่าเห็นค่า

เพราะสิ่งที่พวกเขาเป็นและทำทุกวันนั้นมีคุณค่าทั้งกับตัวเองและคนอื่นมากพอแล้ว พวกเขามักไม่เรียกร้องหรือสร้างเงื่อนไขความรักที่มากเกินไป และเคารพว่าคนรักเองก็ต้องการช่วงเวลามีชีวิตส่วนตัวเช่นกัน

และ หากพวกเขาถูกคนรักทิ้งไปหรือถูกปฏิเสธ พวกเขาจะไม่ตีความว่าตัวเองไร้ค่าอย่ างแน่นอน

8. กล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่

ด้วยความที่พวกเขาเคารพตัวเอง ดังนั้นพวกเขามักจะไม่แลกความสุขหรือยอมไม่เป็นตัวเองเอามาก ๆเพื่อเอาใจคนอื่นพร่ำเพรื่อ

อย่ างไรก็ตามพวกเขาไม่ทำให้ใครเดือดร้อน และ

พวกเขาก็ไม่เดือดร้อนเช่นกัน หากบังเอิญรู้ว่ามีใครไม่ชอบหน้าเพียงเพราะพวกเขากล้าเป็นตัวของตัวเอง

9. มีจุดยืนเป็นของตัวเอง

คนรักตัวเองจะเคารพในความคิดและจุดยืนของตัวเอง แต่ไม่ถึงกับดื้อรั้นและไม่ยอมรับฟังใครพวกเขารู้ดีว่าชีวิตต้องการอะไรและตระหนักดีว่าบางครั้งคนอื่นก็ไม่ได้เข้าใจชีวิตของเขาได้ดี

เท่าตัวเขาเองดังนั้นจึงเป็นไปได้ย ากที่พวกเขาจะปล่อยให้คนอื่นมาจูงจมูกหรือบงการชีวิตจนไม่มีความสุข

10. รักดี

คนรักตัวเองเป็น จะรู้ดีว่าอะไรที่ดีและไม่ดีสำหรับตัวเอง พวกเขาเส พสิ่งดี ๆ พาตัวเองเข้าหาเรื่องดี ๆ และไม่มีทางประชดประชันชีวิตหรือพาตัวเองไปเสี่ ยงกับเรื่องที่ทำให้เดือดร้อน

รวมถึงไม่เลือกเสียเวลาอยู่กับคนหรือสังคมที่ทำให้พวกเขาตกต่ำไม่มีความสุข เพราะมองเห็นว่าชีวิตตัวเองมีคุณค่า พวกเขาจึงไม่เลือกทำสิ่งที่จะลดคุณค่าของตัวเองลงเช่นกัน

ที่มา : bypichawee

Load More Related Articles
Load More By Stay
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

นิสัย 9 ข้อไม่ควรมี ถ้าจะเป็นเถ้าแก่เงินล้าน

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…