Home ข้อคิดชีวิต 10 เคล็ดลับ เลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง อนาคตเป็นคนมีคุณภาพ

10 เคล็ดลับ เลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง อนาคตเป็นคนมีคุณภาพ

8 second read
0
0
1,357

ค่านิยมในปัจจุบัน มักให้ค่ากับการแข่งขันและ แ ก่ ง แ ย่ ง ชิ ง ดี ชิ ง เ ด่ น กั น สู ง

ทำให้คุณพ่อคุณแม่ในยุคสมัยใหม่ อยากจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่เก่ง และมีความสามารถ

เทียบเท่าคนในสังคม แต่อย่าลืมคิดนะคะว่า ความเก่ง ความฉลาด หากไม่มาควบคู่

กับความดีแล้วนั้น ชีวิตของลูกๆ คงไม่อาจประสบความสำเร็จและอยู่ร่วมกับคนในสังคม

ได้อย่างเป็นสุข ฉะนั้น เรามาเรียนรู้ปลูกฝังให้ลูกน้อย เป็นเด็กที่เก่งและดีไปพร้อมๆ กันดีกว่าค่ะ

สอนลูกให้รู้จักหาความสุขให้ตัวเอง

บางครั้งเด็กที่เก่งในบางเรื่อง เช่นเรียนเก่ง เล่นกีฬาเก่ง ก็อาจไม่มีความสุขกับสิ่งที่ทำ เพราะ

เ ข า เ ค รี ย ด ที่จะรักษาความเก่งนั้นไว้ ฉะนั้น พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักทำอะไรที่จะ

สร้างความสุขให้ตัวเอง ไม่ใช่เพื่อการเอาชนะ เช่น ลูกชอบเล่นกีฬา ก็ต้องปลูกฝังให้ลูกคิดว่า

มันสนุก และมีประโยชน์กับ ร่ า ง ก า ย ไม่ใช่เพื่อมุ่งชัยชนะอย่างเดียว

ให้ลูกรู้จักคิดเป็นเหตุ เป็นผล

การใช้เหตุผลกับลูกทุกๆ ครั้งที่มีข้อห้า หรือข้อจำกัดอะไรกับเขา ทำให้ลูกเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

แล้วเขาก็จะรู้จักการใช้เหตุผลกับเราเช่นกัน

สอนลูกให้รักตัวเอง และรักคนอื่น

สอนให้ลูกรู้ว่าสิ่งใดควรทำเพื่อตัวเอง เช่น การ กิ น อ า ห า ร ที่ ดี ต่ อ สุ ข ภ า พ การออกกำลังกาย

ทำให้ ร่ า ง ก า ย แ ข็ ง แ ร ง และรู้จักการเอื้อเฟื้อผื่อแผ่ และมีน้ำใจให้ผู้อื่นบ้าง เช่น สอนให้

แ บ่ ง ปั น ของเล่นให้เด็กที่ด้อยโอกาสกว่า

ให้อิสระและโอกาสในการตัดสินใจ

การปล่อยให้ลูกได้คิดและได้ตัดสินใจเองบ้างในบางเรื่อง จะช่วยให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์

กล้าคิด กล้าแสดงออก

ส่งเสริมให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า

เมื่อลูกทำดีก็ควรมีคำชม และเมื่อลูกท้อแท้ ก็ควรให้กำลังใจ บางคนกลัวว่าชมมากลูกจะเหลิง

แต่การชมที่ถูกต้อง คือการชมอย่างสมเหตุสมผล จะทำให้ลูกรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง ซึ่ง

เป็นเรื่องที่มีค่าต่อความรู้สึกของลูกมาก

ให้ความรัก

การให้ความรักกับลูก นับเป็นรื่องที่สำคัญมาก จริงอยู่ว่าพ่อแม่ทุกคนย่อมรักลูก แต่

ไม่เพียงแค่ให้ความรัก คุณพ่อคุณแม่ต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมด้วย บางคนรักลูก

แต่ไม่เคยแสดงออกให้เห็นเลย การยิ้มให้ การบอกรัก การโอบกอด เป็นการแสดงออก

ที่บ่อบอกความรักได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรแสดงออกให้ลูกรู้สึกได้

ครอบครัวมีสุข

การที่คุณพ่อคุณแม่มีความสำพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่ขัดแย้งกัน และมีทัศนคติในการอบรมเลี้ยงดูลูก

ไปในทิศทางเดียวกัน ย่ อ ม ส ร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ ครอบครัวให้มีความสุขมากขึ้น และ

ลูกก็จะมีสภาพจิตใจที่ดี

รู้และเข้าใจพัฒนาการของลูก

พัฒนาการของลูกไม่ได้หยุดแค่วัยอนุบาล แต่จะมีพัฒนาการของแต่ละวัยไปเรื่อยๆ

ซึ่งการเฝ้าดูพฤติกรรมและพัฒนาการของลูกอย่างใส่ใจ จะทำให้คุณพ่อคุณแม่

ปฏิบัติตัวต่อลูกได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อลูกย่างเข้าสู่วัยรุ่น

พ่อแม่มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกให้มากที่สุด

การมีเวลาให้ลูกนับเป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำงานหนัก หรือ

กลับบ้านดึกเพียงใด ก็ควรจัดสรร แ บ่ ง ปั น เ ว ล า ให้ลูกบ้าง อย่างตอนกลางคืนเวลาลูกร้องหิว

ได้ตื่นมาให้นม โอบกอด ให้ความอบอุ่นแก่ลูกวันหยุดก็หากิจกรรมทำร่วมกันบ้าง

เช่น เล่นกับลูก เล่านิทาน โอบกอด พูดคุย

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก

ข้อนี้นับเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่สุดในการเลี้ยงดูลูก หากเราอยากให้ลูกทำแบบไหน

เราก็ควรเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเขา เพราะลูกๆ จะเรียนรู้จากพฤติกรรมของพ่อแม่ได้

อย่างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องสอนเลยก็ว่าได้ อย่างพ่อแม่ที่ชอบ อ่ า น ห นั ง สื อ

เล่านิทานให้ลูกฟัง เขาก็จะซึมซับนิสัยรัก ก า ร อ่ า น ไปโดยไม่รู้ตัว

เห็นไหมคะว่า สมัยนี้จะฝึกให้ลูกเก่งและดีได้นั้น พ่อแม่ต้องมีส่วนร่วมมากขนาดไหน

ไม่ใช่แค่การส่งลูกไปเรียนพิเศษกับครูดีๆ หรือเน้นแต่ตำรา หนังสือ แต่การเลี้ยงดู

ในชีวิตประจำวัน จะเป็นพื้นฐานที่แข็งแรง ที่ลูกจะสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ

และการปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสมอีกด้วยค่ะ

ขอขอบคุณ m o m a n d b a b y . n e t

Load More Related Articles
Load More By Stay
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

นิสัย 9 ข้อไม่ควรมี ถ้าจะเป็นเถ้าแก่เงินล้าน

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…