Home ข้อคิดชีวิต 11 ลักษณะแปลกๆ ของคนฉลาด คุณอาจมีแต่ไม่รู้ตัว

11 ลักษณะแปลกๆ ของคนฉลาด คุณอาจมีแต่ไม่รู้ตัว

0 second read
0
0
136

1.ลำดับของการเกิดก็มีส่วนทำให้ฉลาดด้วย คุณเป็นพี่คนโตในครอบครัวของคุณหรือเปล่า หากคุณเป็นพี่คนโต คุณอาจเป็นคนที่ฉลาดที่สุดของครอบครัวก็ได้ ลูกคนโต

มักจะเป็นคนที่ฉลาดเพราะได้รับการ ก ร ะ ตุ้ น และผ่านขั้นตอนทางพัฒนาการอย่างสมบูรณ์

2.คนฉลาดมักชอบนอนดึก คุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบนอนดึกแล้วตื่นขึ้นมาเมื่อตะวันโด่งหรือไม่ จากการศึกษาพบว่าเด็กที่ฉลาดส่วนมากมักจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ชอบนอนดึก

วิ จั ย ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ มีเบื้องหลังที่น่าสนใจพบว่า อ วั ย ว ะ ที่ทำงานส่วนมากนั้นจะมีจังหวะและนาฬิกาส่วนตัวซึ่งวงจรนาฬิกาส่วนตัวนี้จะปลุกให้เราตื่นในเวลาที่เหมาะสม

กับชีวิตของแต่ละคน โดยค้นพบว่าคนที่ฉลาดส่วนใหญ่มักจะมีนาฬิกาส่วนตัวในการนอนดึก

3. การเลี้ยงลูกด้วยนมกับเด็กทารกจะทำให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ฉลาด เพราะนมแม่มีคุณค่าทาง อ า ห า ร สูง ดังนั้นเดือนแรกของการเลี้ยงดูเด็กโดยให้เด็กกินนมแม่

จะทำให้ ส ม อ ง ของเด็กมีพัฒนาการที่ดี ดังนั้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงทำให้เด็กฉลาดมากกว่าจากการศึกษา วิ จั ย ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค้นพบว่าในนมแม่มี ดีเอชเอ

ซึ่งช่วยพัฒนาทางด้านของความจำและทำให้เด็กมีไอคิวสูง

4.คนชอบเลี้ยงแมวเป็นคนที่ฉลาด สุนัขมักจะเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์กับมนุษย์และเป็นเพื่อนที่ดีแต่งาน วิ จั ย กล่าวว่าคนที่รักแมวมักจะมีความฉลาดมากกว่า โดยได้มีการทำ วิ จั ย

เกี่ยวกับความฉลาดของคนที่รักแมวและรักสุนัขพบว่าคนที่รักสุนัขจะมีทักษะสร้างสังคมที่สูงกว่าส่วนคนที่รักแมวจะมีคะแนนทางด้านความฉลาดมากกว่าแต่การนำแมว

มาเลี้ยงไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้เรามีความฉลาดขึ้นให้เรามีความเข้าใจที่ตรงกันในจุดนี้ นอกจากนี้งาน วิ จั ย ยังกล่าวว่าคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขมักจะเป็นคนชอบเข้าสังคมและ

ต้องการมีเพื่อน ส่วนคนที่เลี้ยงแมวมักจะเป็นคนที่เงียบขรึมและสนใจในการ อ่ า น

5. คนที่มีไอคิวสูงมักจะไม่ชอบจัดของเข้าที่และเป็นคนรก แม่มักจะบอกให้เราทำความสะอาดห้องแต่หากเราเป็นคนที่ไม่จัดของทุกอย่างและไม่มีระเบียบนั่นอาจหมายถึง

การมีไอคิวที่สูง จากการศึกษาของ ม ห า วิ ท ย า ลั ย มิ นิ โ ซ ต้ า พบว่าคนที่ ไม่มีระเบียบมักจะมีความคิดสร้างสรรค์สูงโดยการ วิ จั ย ให้มีผู้เข้าไปอยู่ในสถานที่เล็ก ๆ

ที่เต็มไปด้วยความไม่มีระเบียบเหมือนกัน ซึ่ง คนที่ไม่มีระเบียบจะสามารถมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดทางด้านของการเขียนนวนิยายที่ดีกว่า ในขณะที่คนที่มีระเบียบ

มักจะชอบความปลอดภัย ส่วนคนที่ไม่มีระเบียบดังเช่นไอสไตน์มักจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ

6.ความอยากรู้อยากเห็นแสดงให้เห็นว่าคนที่มีความฉลาด การมีไอคิวสูงนั้นมักจะเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นอยากแก้ปัญหาในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความฉลาด

ทางด้านของอารมณ์หรือความคิดสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้พัฒนาเรื่องของความฉลาดทั้งสิ้น คนที่มีความฉลาดทางด้านความคิดสร้างสรรค์มักจะชอบตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ

จากคำถามต่างๆอยู่เสมอ

7. คนฉลาดส่วนมากชอบพูดคนเดียว เชอล็อกโฮมมักชอบพูดคนเดียว คิดและพูดออกมาเร็วเหมือนกับการแก้ปัญหาในคดีต่างๆของเขา จากการศึกษาพบว่าการพูดกับตัวเองนั้น

เป็นสัญญาณของความฉลาดในการแก้ปัญหาออกมาเป็นเสียงพูดย้ำกับตัวเองซึ่งช่วยให้เรามีสมาธิ มีความจำดีซึ่งช่วยทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้น

8. ความอยากรู้อยากเห็นแสดงให้เห็นว่าคนที่มีความฉลาด การมีไอคิวสูงนั้นมักจะเป็นคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นอยากแก้ปัญหาในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความฉลาด

ทางด้านของอารมณ์หรือความคิดสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้พัฒนาเรื่องของความฉลาดทั้งสิ้น คนที่มีความฉลาดทางด้านความคิดสร้างสรรค์มักจะชอบตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ

จากคำถามต่างๆอยู่เสมอ

9. การเล่นดนตรีทำให้เราฉลาดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเปียโนหรือการเล่นดนตรีประเภทอื่นๆ จากการศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเครื่องดนตรีจะมีพัฒนาการของระบบ ป ร ะ ส า ท ได้ดี และ

มีการทำงานของ ส ม อ ง ที่ซับซ้อนรวดเร็วกว่าในเด็กวัยเดียวกัน

10.คนฉลาดส่วนใหญ่มักจะถ่อมตัว คนที่ฉลาดส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะรู้อยู่แกใจว่าเรามีความฉลาดอยู่ในตัว ซึ่งในทางตรงกันข้ามคน

ที่ไม่ฉลาดมักจะสงสัยในความสามารถของตนเอง

11.คนที่มีอารมณ์ขันมักจะเป็นคนที่ฉลาด จากการศึกษาพบว่าคนที่มีอารมณ์ขันจะเป็นคนที่มีอารมณ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ซึ่งมักจะมีไอคิวที่สูงนั่นเอง

ความฉลาดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางสังคม เ พ ศ เชื้อชาติ ยกตัวอย่างเช่น โ ม ส า ร ์ท นักเปียโนผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนั้นก็มาจากคนที่มีฐานะทางสังคมที่ธรรมดา

แต่จากการศึกษาพบว่าการเลี้ยงดูที่ดีของพ่อแม่มีส่วนทำให้เด็กเป็นคนฉลาดได้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวเสมอค่ะ

ขอขอบคุณ mgronline

Load More Related Articles
Load More By Stay
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

นิสัย 9 ข้อไม่ควรมี ถ้าจะเป็นเถ้าแก่เงินล้าน

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…