Home ข้อคิดชีวิต 12 ข้อคิดบวก ทำแล้วดูดี ส่วนมากไม่ค่อยรู้ตัว

12 ข้อคิดบวก ทำแล้วดูดี ส่วนมากไม่ค่อยรู้ตัว

12 second read
0
0
160

มนุษย์เราสามารถสร้าง นิสัยคิดบวกได้พอๆ กับนิสัยคิดลบ แต่นิสัยคิดลบเกิดได้ง่ายกว่า

เพราะต่างทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว ฉะนั้น ลองทำตามวิธีต่อไปนี้ดูนะคะ เพื่อสร้างนิสัยคิด

ในด้านดีและขจัดความคิดด้านร้ ายให้หมดไป วิธีการฝึกคิดบวกนั้นไม่ยาก ลองดู

12 ขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้ค่ะ

ความผิดพลาดมีไว้ให้เรียนรู้

1. ให้มองไปข้างหน้า อย่ามองย้อนหลัง

ทุกคนเคยทำผิด มาแล้วทั้งนั้น แต่ต้องไม่จมอยู่กับอดีตที่ผิดพลาด เพราะชีวิตต้องดำเนิน

ต่อไปจงวางเป้าหมายเล็กๆ ที่เป็นไปได้ และ พ ย า ย า ม ทำให้สำเร็จ ผิดพลาดอาจจะมอง

ข้ามได้ แต่ย่าทำผิดซ้ำในจุดเดิม

2. รู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่น

สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นผลพวงมาจาก การกระทำ

ของตนเองทั้งสิ้นในบางครั้งบางคราว เราต่างตัดสินใจผิดพลาด แต่เมื่อรู้สำนึกแล้ว ก็

ต้องปล่อยให้มันผ่านไปเรียกว่าเป็นการให้อภัย และต้องให้อภัยตัวเอง เมื่อทำผิดพลาด

เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปรวมทั้งใช้ความผิดพลาด จากอดีตเป็นบทเรียน เพื่อก้าวย่างที่

ดีกว่าในอนาคต

3. ถ้าแก้วมีน้ำแค่ครึ่งเดียว จงเติมให้เต็มแก้ว

การมองว่ามีน้ำเหลืออยู่ครึ่งแก้ว หรือน้ำหายไปครึ่งแก้วนั้น ถูกทั้ง 2 อย่างอยู่ที่ว่าผู้มอง

เป็นคนมองโลกในแง่ ดี หรือ ร้ า ย และไม่ผิดอะไร ที่คุณจะเติมน้ำให้เต็มแก้ว

4. มองหาบุคคลต้นแบบ

ทุกคนควรมีบุคคลต้นแบบ ที่เป็นแรงบันดาลใจ คนคนนั้นอาจเป็นผู้ที่เอาชนะอุปสรรคใหญ่ๆ

ได้สำเร็จและประสบความสำเร็จ อย่างงดงามในที่สุด หรือเป็นผู้ที่ทำงานหนัก และ

สัมฤทธิ์ผลจงเอาคนนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

5. พาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ดีๆ

พาตัวเองเข้าไป อยู่ในแวดวงของคนที่ประสบความสำเร็จและมองโลกในแง่ดี มันเป็นเรื่อง

มหัศจรรยู์ที่ พ ลั ง อำนาจของคนอื่น สามารถส่งผลกระทบต่อ พ ลั ง ในตัวเราได้ คนที่คิด

ในด้านบวกจะช่วย ก ร ะ ตุ้ น และเป็นแรงบันดาลใจให้เรา เชื่อมั่นในตัวเองว่า เราสามารถ

ทำสิ่งที่มุ่งมั่นไว้ให้สำเร็จได้จำไว้ว่า..จงอยู่ให้ห่างคนที่คิดแต่ แ ง่ ร้ า ย ซึ่งจะขัดขวางการ

เดินหน้าของคุณดัง พุ ท ธ ศ า ส น

สุภาษิตที่ว่า “คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล”

6. เห็นคุณค่าสิ่งดีๆ ในชีวิต

เมื่อเราพอใจ กับทุกเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ตามมันจะช่วยให้เรา

ขจัดความคิดในด้านลบออกไป การโฟกัสแต่สิ่งดีๆ เหล่านี้จะทำให้อุปสรรคที่เราเผชิญอยู่

กลายเป็นเรื่องเล็กน้อย ที่เราจัดการได้ง่ายขึ้น

7. รู้จักบริหารเวลาอย่างชาญฉลาด

อย่าเสียเวลากับเรื่อง ที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ในชีวิต ข้อสำคัญคือมุ่งทำในเรื่อง

ที่ทำให้ชีวิตของคุณ เป็นไปดังที่หวังไว้ ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีทัศนคติที่ดี

8. จินตนาการว่ามีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น

แปลกแต่จริงที่ว่า คนส่วนมาก มักชอบวาดภาพเรื่อง เ ล ว ร้ าย กำลังเกิดขึ้นโดยมักจะ

พูดว่า “ถ้ามันเกิดขึ้น…” จงฝึกนึกถึงเรื่องดีๆ กำลังเกิดขึ้น มองเห็นภาพงานที่กำลังทำ

เดินไปด้วยดี (ไม่ว่าจะเป็นงานที่บ้านหรือที่ทำงาน) และได้รับคำชมจากคนรอบข้างว่า

“เยี่ยมมาก” เพราะนั่นจะเป็นกำลังใจให้คุณคิดบวกต่อไป

9. ความผิดพลาดมีไว้ให้เรียนรู้

มิใช่ แ ส้ ที่เอาไว้ เ ฆี่ ย น ตี ทุกคนล้วนเคยทำผิดทั้งนั้น และถึงแม้ว่าได้ พ ย า ย า ม

อย่างดีที่สุดแล้วแต่ก็ยังทำพลาด ขอให้จำไว้ว่า ยังมีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ ความ

ผิดพลาดต่างๆ ที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่จะทำต่อไป

ในอนาคต

10. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

ถ้ารอบๆ ตัวเต็มไปด้วยข้าวของวางระเกะระกะ กระจัดกระจายไปทั่วห้องลองหาเวลา

จัดเก็บ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมอง ความคิดได้มากใคร

จะมองโลกในแง่ดีได้ ถ้าต้องอยู่ท่ามกลางสภาพ ส ก ป ร ก ร ก รุ ง รั ง ตลอดเวลา

เพราะสภาพแวดล้อมที่ดี จะช่วยสร้างและเป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดทัศนคติด้านบวก

11. รับข้อมูล ข่ า ว ส า ร ที่ดี

หมั่นอ่ าน บทความที่สร้างแรงจูงใจ หรือฟังธรรมะที่กระ ตุ้ น ให้รู้สึกตื่นตัว และเกิด

ปัญญาซึ่งจะช่วยให้มองโลกและ ชีวิตได้อย่างเข้าใจ มีความหวัง และความสุข

12. ให้คำมั่นสัญญากับตัวเอง และบอกตัวเองซ้ำๆ

เพราะคำมั่นสัญญาดีๆ มีผลต่อกระบวน การคิดของตัวเอง เช่น ถ้าคุณมีอาการ ซึ ม เ ศ ร้ า

เป็นประจำคำมั่นสัญญาของคุณก็คือ “ฉันมีความสุข ฉันควบคุมตัวเองได้” บอกตัวเอง

เช่นนี้หลายๆ ครั้งในแต่ละวันแล้วคุณจะรู้สึกถึงพลั งความคิดด้านบวกที่เกิดขึ้น

หวังว่าทั้ง 12 ข้อนี้จะทำให้เพื่อนๆ คนอ่ านมีความสุข กับชีวิตมากขึ้นนะคะ ฝึกมองโลก

ในแง่ดี คิดบวกกันให้มากๆ ค่ะ

ขอขอบคุณ l i f e s t y l e.c a m p u s-s t a r

Load More Related Articles
Load More By Stay
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

นิสัย 9 ข้อไม่ควรมี ถ้าจะเป็นเถ้าแก่เงินล้าน

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…