Home ข้อคิดชีวิต 5 สิ่งที่ควรทำทันที หลังเงินเดือนออก ชีวิตคุณจะดีขึ้น

5 สิ่งที่ควรทำทันที หลังเงินเดือนออก ชีวิตคุณจะดีขึ้น

4 second read
0
0
167

เงินเดือน คือ สุดยอดความหวังของเหล่ามนุษย์เงินเดือน เลยก็ว่าได้แต่หากไม่ดูแล

เงินเดือนให้ดีก็อาจจะต้อง เ ค รี ย ด ภายในไม่กี่วันหลังจากเงินเดือนออกดังนั้น

เราจึงมีคำแนะนำเกี่ยวกับ 5 ข้อที่ควรทำทันทีเมื่อได้รับเงินเดือนเพื่อที่จะได้มี

เงินเก็บออมกันโดยไม่เดือดร้อนเงินส่วนอื่นๆ

1.แบ่งเงินออกเป็นส่วนต่างๆ

เมื่อได้รับเงินเดือนมาควรแบ่งเงินออกเป็นส่วนต่างๆ ทันทีเช่น เก็บออม จ่ายหนี้

ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้นการที่แบ่งเงินออกเป็นสัดส่วนก็เพื่อที่จะได้รู้ขอบเขต

การใช้จ่ายในแต่ละส่วนโดยที่ไม่เดือดร้อนเงินส่วนอื่นๆ และป้องกันกรณีเงินไม่พอใช้

ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเข้าสู่วงจรหนี้สินก็เป็นได้

2.เก็บออมก่อนใช้จ่าย

ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำทันที หรือเข้าใจง่ายๆ ก็คือ ออมก่อนจ่ายนั่นเองเพื่อที่จะได้มั่นใจว่า

จะมีเงินเก็บออม ในแต่ละเดือนอย่างแน่นอนเพราะหากเลือกที่จะใช้จ่ายก่อนการเก็บออมก็

มักลงท้ายด้วยการมีเงินเหลือเก็บออมน้อยไปหรืออาจจะไม่มีเงินเหลือ ที่จะเก็บออมเลย

ดังนั้น การแยกเงินไปเก็บออมไว้ก่อนการใช้จ่ายจึงเป็นการดีที่สุด หากเราอยากที่จะมีเงิน

เก็บออมอย่างแน่นอนในแต่ละเดือน รวมถึงต้องใช้จ่ายเงินส่วนอื่นๆ ให้มีวินัยที่ดีด้วย

3.จ่ายหนี้

ควรแบ่งเงินสำหรับจ่ายหนี้ทันที เมื่อได้รับเงินเดือนมา เพื่อจัดการหนี้ที่มีอยู่ให้หมดไป

ทั้งหนี้จากบัตรเครดิตการกู้ยืมเงิน หรือหนี้ส่วนอื่นๆ เพราะหากปล่อยไว้นานดอกเบี้ยของหนี้

ที่มีอยู่ก็จะยิ่งเติบโตไปเรื่อยๆ แม้ว่าหนี้ของเราจะมากหากตั้งใจที่จะค่อยๆ จ่ายคืนไปเรื่อยๆ

ไม่นานเราก็จะสามารถจัดการหนี้ที่มีอยู่ให้หมดไปได้ขอแนะนำว่าอย่าได้หลบหนี หรือ

ไม่ยอมจ่ายคืนหนี้เลยเพราะผลที่ตามมาแต่ละอย่างนั้นล้วนไม่ใช่ผลดีต่อตัวของเรา เช่น

โ ด น ฟ้ อ ง ดอกเบี้ยมากมายจนทบต้นไม่สามารถทำธุรกรรมการเงินกับทางสถาบันการเงินได้

ประวัติการเงินเสีย เป็นต้น

4.จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้นเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญ

ในการใช้ชีวิตก็ว่าได้ ดังนั้น ควรแบ่งส่วนเงินสำหรับในส่วนนี้ออกมาทันทีที่เราได้รับเงินเดือน

เพื่อที่ลดโอกาสการค้างชำระจนเป็นเหตุให้เราอาจจะต้องเสียค่าปรับในการจ่ายล่าช้านั่นเอง

หรือซ้ำ ร้ า ย อาจโดนหยุดให้บริการชั่ ว คราวจนกว่าเราจะชำระค่าบริการจนครบจำนวน

ที่เราค้างไว้ก็เป็นได้

5.วางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

หลังแบ่งเงินเดือนออก เป็นส่วนต่างๆ แล้ว ก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่ไว้ใช้สำหรับใช้จ่าย

ในชีวิตประจำวันของเราเงินส่วนนี้จะช่วยให้เราวางแผนใช้จ่ายให้ดีให้เพียงพอต่อการ

ใช้งานในแต่ละวันโดยอาจแบ่งแบบง่ายเช่น เอาจำนวนเงินที่มีอยู่หารด้วยจำนวน

วันในเดือนนั้นๆ เราก็จะรู้ว่าในแต่ละวันนั้นเรามีขอบเขตในการใช้จ่ายอยู่เท่าไหร่

ต่อไปก็คือเราต้องดูแลให้ใช้จ่ายไม่เกินจากที่เราหารไว้หรืออาจจะใช้อีกวิธีก็คือ

ตั้งงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละวันเอาไว้ แล้วนำไปคูณกับจำนวนวันทำงาน

ของเราในแต่ละเดือนผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือจำนวนเงินที่เราจะใช้ในส่วนของการ

ไปทำงานแต่ละเดือนนั่นเองแต่ส่วนนี้จะยังขาดค่าใช้จ่ายในส่วน ของวัน เ ส า ร ์และ

อาทิตย์อยู่ ซึ่งถือว่าสำคัญมากๆเพราะส่วนใหญ่ จะใช้จ่ายในวัน เ ส า ร ์และ

อาทิตย์เพื่อพักผ่อนกัน หากเราไม่คำนวณเงินส่วนนี้ไว้ให้ดีก็อาจจะเกิดการใช้เงินเกิน

จากที่แบ่งส่วนไว้ก็ได้ ซึ่งขอให้ระวังส่วนนี้ให้ดีด้วย

ขอขอบคุณ s a n o o k

Load More Related Articles
Load More By Stay
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

นิสัย 9 ข้อไม่ควรมี ถ้าจะเป็นเถ้าแก่เงินล้าน

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…