Home ข้อคิดชีวิต 6 สิ่งผิดพลาด ที่ทำให้หลายคน ต้องมีชีวิตลำบากตอนแก่

6 สิ่งผิดพลาด ที่ทำให้หลายคน ต้องมีชีวิตลำบากตอนแก่

2 second read
0
0
97

1. ไม่เก็บเงินให้มากขึ้นตามอายุ

เงินที่คุณสะสมไว้สำหรับการเกษียณอายุ จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่คุณ

ทำงานใหม่ยิ่งคุณทำงานมานาน มีเงินเดือนสูงขึ้นก็ควรเก็บให้มากขึ้น

ตามอายุของคุณเพราะหากมัวชะล่าใจ อาจทำให้เก็บเงินได้ไม่พอใช้

แทนที่จะได้พัก กลับต้องลำบากกว่าเดิม

2. ซื้ อ บ้านราคาสูงเกินกว่าที่จะจ่ายได้

เพราะว่าบ้านเป็นเงินก้อนโต และการ ซื้ อ บ้านราคาสูงเกินกว่าที่จะผ่อนได้

จึงเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าคุณคำนวณแล้วค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวิตของคุณ

สูงกว่าค่าเฉลี่ยก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องลดรายจ่ายลง ต้องเข้าใจด้วยว่าการ ย้ า ย ที่อยู่

มันเป็นเรื่องธรรมดาการเปลี่ยนมาอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกลง ย่อมดีกว่า

ปล่อยให้ค่าบ้านกระทบการเงินของคุณเงินที่เสียไปกับค่าที่อยู่อาศัยมากขึ้น

จะทำให้เงินเก็บหลังเกษียณของคุณลดน้อยลงและหากเงินหลังเกษียณของคุณ

ไม่พอใช้ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณจมกองหนี้นั่นเอง

3. ล้อเล่นกับแผนเก็บเงินหลังเกษียณ

ในตอนที่คุณมีอายุ 20-30 ปี อาจจะละเว้นเงินสะสมเพื่อตอนเกษียณอายุได้

แต่ถ้าเข้าช่วงวัยกลางคน คุณจะมาล้อเล่นกับเงินสะสมเพื่อตอนเกษียณอายุไม่ได้นะ

อย่าใช้เงินที่กันไว้เพื่อตอนเกษียณอายุเด็ดขาด เพราะคุณต้องมีเงินสดไว้

เผื่อเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น ต่าง ๆ

4. ไม่ควบคุมค่าใช้จ่าย สำหรับลูก ๆ ของคุณ

อย่าทุ่มทุนกับลูกจนเกินพอดี คุณควรพิจารณาค่าใช้จ่ายทุก ๆ ด้านให้ถี่ถ้วน

ทั้งค่าเล่าเรียนของลูก ค่า ค อ ร์ ส เรียนพิเศษค่าค อ ร์ ส กิจกรรมต่าง ๆ ค่าเข้าค่ายวิชาการ

ช่วงปิดเทอม และค่าใช้จ่ายช่วงเรียน ม ห า วิ ท ย า ลั ย คุณต้องลดค่าใช้จ่าย

ให้ประหยัดที่สุดหรืออาจต้องตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างออก ไม่เช่นนั้นคุณ

อาจต้องทำงานหนักมากขึ้น จนกระทบกับ สุ ข ภ า พ ในวัยเกษียณ

5. ไม่ปรับแผนประกันชีวิต

อย่าลืมว่าประกันที่คุณเคยทำเมื่ออายุ 20-30 ปี อาจไม่ใช่ประกันที่เหมาะสม

กับคุณแล้วคุณต้องการประกันที่ครอบคลุมให้เหมาะสมกับอายุ รวมทั้งการประกัน

เพื่อให้ครอบครัวไม่ต้องมีปัญหาการเงิน หากวันหนึ่งคุณมีปัญหา สุ ข ภ า พ

ต้องใช้ค่ารักษามาก หรือ เ สี ย ชี วิ ต เรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ

ถ้าคุณเป็นคนเดียว ที่ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

6. ไม่รีบจัดการหนี้บัตรเครดิต

ในวัยนี้คุณไม่ควรใช้จ่ายแบบพึ่งพาบัตรเครดิตอีกแล้ว ถ้าคุณมีหนี้บัตรเครดิต

ต้อง พ ย า ย า ม จ่ายให้หมดโดยเร็วหรือหากมีหนี้บัตรเครดิตมากเกินไป

คุณต้องจัดการให้ได้ต้องจริงจัง แม้ว่าคุณจะต้องขายสินทรัพย์บางอย่างในบ้าน ก็

ต้องทำหรืออาจต้องปันเงินเก็บของคุณมาทยอยจ่ายหนี้บัตรเครดิต

แล้วคุณจะมีอิสระทางการเงิน มีความมั่นคงมากขึ้น เมื่อปลดภาระหนี้ให้หมดไปได้

ขอขอบคุณ 108resources

Load More Related Articles
Load More By Stay
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

นิสัย 9 ข้อไม่ควรมี ถ้าจะเป็นเถ้าแก่เงินล้าน

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…