Home ข้อคิดชีวิต 7 ข้อดีของการมีทองเก็บไว้ ซึ่งหลายคนไม่รู้มาก่อน

7 ข้อดีของการมีทองเก็บไว้ ซึ่งหลายคนไม่รู้มาก่อน

5 second read
0
0
623

มีคนไทยจำนวน ไม่น้อยที่มัก ซื้ อ ทองคำเก็บไว้ ไม่แพ้ทรัพย์สิน อย่างบ้าน รถ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ แต่ละคนมีเป้าหมายในการเก็บทองแตกต่างกัน แต่ไม่ว่าจะเก็บ

เพื่อวัตถุประสงค์อะไรทองคำ ก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอ ยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆเหล่านี้ ที่จะทำให้ทองคำเป็นตัวช่วยได้ดี

1.ใช้แทนการเก็บเงิน เก็บเงินสดยาก เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงิน โดยการเก็บทองแทนการเก็บเงินนั้น

ก็เหมือนกับการฝากเงินประจำกับธนาคาร แต่เปลี่ยนจากสะสมเงิน เป็นสะสมทองคำแทนโดยจะใช้โปรแกรมออมทอง คือทะยอย ซื้ อ ทองสะสมทุกๆ เดือน จะได้ราคา

แบบเฉลี่ยเมื่อออมครบอยากจะเบิกทองมาเก็บไว้ที่ตัวเองหรือขายคืนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

2.ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น

ทองคำเป็นสมบัติ ที่มีมูลค่าหลายคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็นมรดก ตกทอดให้แก่ลูกหลานเอาไว้เป็นทุนสำรองการเงินหรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญๆ เช่น วันแต่งงาน

วันสงกรานต์วันตรุษจีนวันรับปริญญา โดยทองคำที่ ซื้ อ ให้ก็มีทั้ง ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ อย่างสร้อยทองแหวนทอง กำไลทอง จี้ทองฯลฯ ซึ่งลูกหลานก็

นำทองเหล่านี้ไปต่อยอดทางการเงินอีกทอดหนึ่งได้

3.สำรองการเงินใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น ค่าเทอมลูกไม่พอ เ ค รี ย ด หนักมาก

เราคงจะเคยเห็นข่าว ผู้ปกครองนำทองมาขาย ในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมาก ๆเนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียนต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผน

การเงินที่ดีหรือวางแผนแล้วแต่เงินไม่พอใช้จริงๆ ก็ได้ ทองคำนี้ละ มาช่วยให้ผ่านพ้น วิ ก ฤ ต นี้ไปได้นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ
อุ บั ติ เ ห ตุ ปัญหาทางด้าน ก ฎ ห ม า ย ที่อาจทำให้

ต้องใช้เงินจำนวนมากจนส่งผลให้เงินที่เก็บมาหมดไป หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ค่าเงินลดลง เช่น ปัญหาการเมืองอัตราเงินเฟ้อ เศรษฐกิจประเทศ ย่ำ แ ย่ ฯลฯ

ทำให้เงินเก็บที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคตก็อาจมีไม่พอ

4.ใช้จ่ายใน ย า ม เ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย

ค่ารักษา พ ย า บ า ล ก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่าย สำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมากขึ้น สุ ข ภ า พ ก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่มๆสาวๆ โอกาสเกิด

โ ร ค ร้ า ย ก็สูงดังนั้นควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยซึ่งแน่นอนว่า โ ร ค ร้ า ย บ า ง โ ร ค มีค่ารักษาค่อนข้างสูง ประกัน สุ ข ภ า พ ประกันสังคม อาจจะ

ช่วยได้ไม่เต็มที่ฉะนั้นต้องมีเงินเก็บในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เงินสดมีสภาพคล่องสูง จ่ายง่ายหากไม่มีการวางแผน เงินที่เก็บมาก็อาจจะหมดไปแบบง่ายๆ เช่นกัน

5.เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ ทุนไม่พอ เงินเก็บเหลือน้อย ไม่อยากกู้หนี้

แม้ว่าทองคำ จะไม่มีปันผล ไม่มี ดอกเบี้ยให้เหมือนสินทรัพย์อื่นๆ แต่ราคาส่วนต่างคือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อ
ล ง ทุ น มีหลายคนที่เกษียณแล้ว

หันมาทำธุรกิจเล็กๆ น้อยๆเพื่อให้เกิดรายได้โดยบางครั้ง อาจต้องใช้ทุนไม่น้อย เงินที่เก็บมาอาจไม่พอหรือไม่อยากกู้เงินสร้างหนี้ ทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้

6.สินทรัพย์ทางเลือก กระจาย ค ว า ม เ สี่ ย ง ถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตกจะได้อุ่นใจ

ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ว่านี้คือ ค ว า ม เ สี่ ย ง ของค่าเงิน มีหลายประเทศเก็บสำรองทองคำเอาไว้เพื่อป้องกันการเกิด วิ ก ฤ ต ทางการเงิน เหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ทั่วโลก ซึ่งคนวัยเกษียณ

จำนวนไม่น้อยที่ ซื้ อ ทองเก็บไว้เพื่อเป็นการ ล ง ทุ น และกระจายความ เ สี่ ยง ของสินทรัพย์อื่นๆ เช่น หุ้น ต ร า ส า ร หนี้พันธบัตร ที่หากเกิดวิ ก ฤ ต สินทรัพย์ที่ ล ง ทุ น

ตัวใดตัวหนึ่งขาดทุนจะได้มีทองคำเอาไว้เป็นหลักประกัน เนื่องจากราคาทองไม่เปลี่ยนไปตามราคาสินค้าอื่นๆ ยิ่งเงินเฟ้อสูงราคาทองก็ยิ่งสูงดังนั้น อย่างน้อยการมีทองคำ

ติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่ามีเงินสำรองอยู่

7.ใช้ป้องกันอัตราเงินเฟ้อ ข้าวของแพงขึ้นเงินเก็บแทบไม่เหลือ

อัตราเงินเฟ้อ คือศั ต รู ตัวฉกาจที่ทำให้เงินมีมูลค่าลดลงเพราะหากเกิดภาวะเงินเฟ้อหมายความว่าสินค้าและบริการต่างๆ จะมีราคาแพงขึ้น ต้องใช้เงิน ซื้ อ มากขึ้นเช่น เมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ราคาก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30บาท ปัจจุบันถ้วยละ 40บาท เป็นต้นซึ่งจะส่งผลต่อเงินเก็บที่มีอยู่อาจไม่พอใช้จ่ายใน ย า ม เกษียณ แต่กับทองคำจากสถิติที่ผ่านมาสามารถ

ป้องกันความ เ สี่ ย ง ของอัตราเงินเฟ้อได้ดี เพราะราคาทองไม่เปลี่ยนไปตามราคาสินค้าอื่นๆ

ยิ่งเงินเฟ้อสูง ราคาทองก็สูงไปด้วย สิ่งหนึ่งที่ทำให้ “ทองคำ” ยังเป็นที่นิยม คือความต้องการ ใช้ทองคำในด้านต่างๆ อยู่เสมอโดยเฉพาะด้านการ ล ง ทุ น ที่นัก ล ง ทุ น

รายใหญ่รายย่อยหันมาถือครองทองคำกันมากขึ้นเพื่อป้องกัน ค ว า ม เ สี่ ย ง ของค่าเงิน และราคาทองที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการซึ่งไม่ใช่แค่ทองรูปพรรณ เท่านั้น

ที่คนไทยนิยม ซื้ อ เก็บ แต่ทองคำแท่ง ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ ซื้ อ ทองแท่งเก็บไว้เพราะมีส่วนต่างของ ราคาขายออกและ ราคารับ ซื้ อ น้อยกว่า

ทองรูปพรรณรวมถึงค่า บ ล็ อ ค ค่ากำเหน็จ อย่างที่เราๆ รู้กันดีว่าค่อนข้างต่างกันเยอะ โดยทองแท่งจะ ซื้ อ ถูกขายแพงกว่ามาก แต่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรองไว้ก็

ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่ามีหลักประกันการเงินหากเกิดปัญหา

ขอขอบคุณ b l o c k d i t

Load More Related Articles
Load More By Stay
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

นิสัย 9 ข้อไม่ควรมี ถ้าจะเป็นเถ้าแก่เงินล้าน

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…