Home ข้อคิดชีวิต 8 วิธีตัดใจปล่อยคนที่ไม่รักเรา ให้เดินจากไป

8 วิธีตัดใจปล่อยคนที่ไม่รักเรา ให้เดินจากไป

0 second read
0
0
495

“ความรัก” ที่ดีต้องเกิดขึ้นจากคนสองคนที่คอยดูแล เอาใจใส่ ทะนุถนอมความรักซึ่งกันและกันแต่เมื่อถึ งวันหนึ่งความรักที่เคยหวานชื่นกลับกลายเป็นขมขื่น คนสองคนที่เคยมอบความรักให้กัน

แต่มีอีกคนที่แปรเปลี่ยน ปล่อยให้อีกคนต้องเดียวดาย และต้องใช้ความพย าย ามอย่ างเต็มที่ในการประคองความรักนี้ไว้เพียงฝ่ายเดียว ในขณะที่อีกคนก ลับไม่สนใจ แถมยังปฏิเสธความรักที่มอบให้ไปอีกด้วย

เชื่อเถอะว่าเมื่อเกิด เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้ว “ความรัก” จะถูกปิดตัวลง ซึ่งคุณต้องไม่ปล่อ ยให้ความความสัมพันธ์แย่ๆแบบนั้นมากัดกร่อนหัวใจตัวเอง ถึงเวลาคงต้องปล่อ ยมือคนที่เคยเดินร่วมทางกันมาไปซะ

แม้ว่ามันอาจจะทำใจได้ลำบาก แต่เชื่อเถอ ะว่ามันดีกว่าการไปรั้งเค้าเอาไว้แน่ๆ ในเมื่อคนหมดใจทำยังไงก็ไม่มีทางเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ เอาเวลาที่เหลือมาหาวิธี ให้ลืมเขา แล้วลองหันกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นจะดีกว่าค่ะ

ให้เวลากับความเศร้าจน พอแล้วหยุดเรารู้ดีค่ะว่าเวลาที่ต้องเลิกรากับคนที่รักเนี่ยมันทำใจได้ย าก และยิ่งคุณพย าย ามจะบังคับตัวเองไม่ให้นึกถึงอีกฝ่ายมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งคิด ถึงเขามากขึ้นไปอีกเท่านั้น เอาแบบนี้ค่ะเมื่อคุณรู้สึกเศร้า

เสียใจก็ปล่อยให้ตัวเอ งร้องไห้ออกมา อย่ าไปเก็บไว้ อย ากร้องไห้ก็ร้องซะให้พอ ร้องจนรู้สึกว่ามันมาก พอแล้ว เศร้ามาพอแล้วแล้วจงหยุด ไม่แปลกหลอกค่ะว่าช่วงแรกคุณอาจจ ะรู้สึกสับสน โกรธ รัก แค้น น้อยใจ พย าบาท

และเศร้า ในเวลาเดียวกั น เมื่อรู้สึกแบบนั้นก็ระบายออกมาด้วยการร้องไห้มันจะดีขึ้นแน่นอนจา กนั้นรีบเช็ดน้ำตา เดินหน้าหาสิ่งดีๆ เพื่อตัวเองต่อดีกว่าค่ะ ผู้หญิงร้องไห้ ไ ม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะ

แต่ถ้าร้องนานไป ตาบวมไม่สวย ไม่รู้ด้วยนะเออ รีบ เช็ดน้ำตา แล้วเดินหน้าค่ะ!คิดถึงตัวเองตอนที่มีความสุขเวลาทุกข์ใจ หรือกำลังเศร้า ให้คุณลองนึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดดูนะคะ อย่ างเช่นช่วงเวลาที่เรา ยังเป็นเด็ก

ได้วิ่งเล่นสนุกสนานกับเพื่อนๆ หรือตอนที่เรียนอยู่มัธยมแล้วได้เฮฮา ได้ทำกิจก ร ร มสนุกๆกับเพื่อนๆ ลองเอาเวลามานั่งนึกถึงสิ่งดีๆ เห ล่านั้นจะดีกว่าไปนั่งนึกถึงคนที่ทำให้เราทุกข์และเศร้าใจเรียกเอาช่วงเวลาแห่ง ความสุขในช่วงนั้นกลับคืนมา คนเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเลือกให้ตัวเองมี ความทุกข์เสมอไปนะคะ

อะไรที่คิดแล้วสุขก็ให้คิดเลย วางเค้าวางความเศ ร้าลงซะแล้วเดินออกมา ความรักที่ดีต้องไม่ทำให้จิตใจเราทุกข์ทรมานค่ะ จำ ไว้! แน่นอนว่ามันอาจเป็นเรื่องปกติที่รักแล้วก็ย่อมต้องมีทุกข์บ้าง แต่ขอ ให้ทุกข์แบบพอดีอย่ าถึงขั้นจะเป็นจะต า ย เพราะความรักเลย ถ้าความรักค รั้งใดที่ทำให้เราเป็นแบบนั้น แปลว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะค่ะ

ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองค วามเ จ็ บ ป ว ดจากการปล่อยมือคนที่หมดรักเราแล้วให้เดินจากไปบางที อาจกลายเป็นพลังผลักดันให้คุณได้ก้าวไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นก็ได้ เอาแบ บนี้ค่ะลองตั้งเป้าหมายเอาไว้สักหนึ่งอย่ างก่อนว่าอย ากทำอะไรเช่น อย ากได้รถคันใหม่ อย ากเลื่อนตำแหน่งงาน อย ากเรียนภาษาเพิ่ มเติม หรืออยากไปเที่ยวต่างประเทศ

กับครอบครัวในช่วงปลายปี เชื่อมั้ยคะว่าช่ว งเวลาที่คุณกำลังโสดนี่แหละเป็นช่วงที่จะพัฒนาตัวเองไปให้ถึงเป้ าหมายได้เร็วมากขึ้น มีเวลาทำตามความฝันได้มากขึ้น เอาเป็นว่าถือว่าเป็นโอกาสดีไปซะ อีกนะคะ อ่ะ เริ่ม!

ลองหันมาให้เวลากับตัวเองดูบ้างช่วงเว ลาที่กำลังสับสนและวุ่นวายในหัวใจจากการจากไปของใครคนหนึ่ง ให้คิดแบบนี้ค่ะว่าในเมื่อเค้าคนนั้นไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับกับเราแล้ว เราจะทำอะไรได้มากไปก ว่าการ “ปล่อย”

ลองนั่งทบทวนกับตัวเองดูนะคะว่าอะไรคือสา เหตุที่แท้จริงของการจบลงแบบนี้อะไรที่ทำให้คนสองคนไปต่อกันไม่ได้ และเมื่อเราคิ ดแล้วว่าเราเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทความรักไปให้เค้าเยอะมากแต่ไม่ค่อ ยได้รับความรักกลับมา จงเข้าใจเถอะค่ะว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากคุณ และยอมรับควา มจริงที่เกิดขึ้น

จากนั้นก็เดินหน้าทำให้หัวใจกับความคิดของคุณเป็น ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหากสถานการณ์เป็นแบบที่ว่าคือคุณเป็นฝ่ายมอบรักให้ฝ่ายเดียว ไม่ตอนนี้ก็ต้องมีสักวันที่ต้องเลิกราค่ะ อย่ ามัวเสียเวลารั้งกันไว้เลย!

ทำกิ จวัตรที่เคยให้เป็นกิจวัตรใหม่ๆเชื่อมั้ยคะว่าการปรับกิจวัตรที่เคยทำจะช่วยแ ก้ปัญหาการตอบสนองทางอารมณ์ที่ทำให้คุณทุกข์ใจลงได้รวมถึงการลองลำดับควา มสำคัญของสิ่งต่างๆ ในชีวิตดูใหม่ เช่น การสลับเอาพ่อแม่ พี่น้อง

คนในครอบครัว หรือเพื่ อน ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรใหม่ๆ และในที่สุดคนที่เดินจากคุณไปเค้าจะถูกลดลำดับลงไปเองโดยอัตโนมัติ พูดง่ายๆ ก็คือพฤติก ร ร มแ ละกิจวัตรใหม่ๆที่คุณสร้างมันขึ้นมาจะทำให้ค่อยๆ ลืมคนๆ นั้นได้เอง และคุณต้องเชื่อ มั่นด้วยว่าวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานเพราะนั่นจะเป็นอีกหนึ่งพลังที่จ ะขับเคลื่อนให้คุณมีแรงใจปรับกิจวัตรไปเรื่อยๆ นั่นเอง

เลิกเศร้าแล้วเริ่มเข้าสั งคมการอยู่คนเดียวจะทำให้ความคิดของคุณวนเวียนอยู่กับเรื่องของอี กฝ่ายมากขึ้น ลองลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยๆแล้วออกไปพบปะเพื่อน ๆ หรือใช้เวลาอยู่กับคนใกล้ชิด เ ช่น คนในครอบครัวให้มากขึ้น

เพราะเมื่ออยู่กับคนอื่นๆ บทสนทนา กับกิจก ร ร มของคนรอบข้างจะเป็นตัวที่พาคุ ณออกจากห้วงความคิดเหล่านั้นได้เองหรือใครอย ากลองเปลี่ยนมาเป็นการออกกำลังกายก็ดีนะคะ เพราะหาก ร่างกายได้หลั่งสารเอ็นโดรฟินออกมาตอนออกกำลังจะทำให้จิตใจที่ห นักอึ้งและอาการย้ำคิดย้ำทำทุเลาเบาบางลงจนค่อยๆหา ยไปเอง แถมผลพลอยได้ก็คือหุ่นที่ฟิตแอนด์เฟิร์มอีกด้วย คุณจะรู้สึกได้ชัดว่าช่ว งนี้ได้กลับมารู้สึกดีๆ

กับตัวเองอีกครั้งและรักตัวเองมากขึ้นค่อยๆ เปิดใจ คุยกับใครสักคนที่รู้สึ ก OKเข้าใจค่ะว่าการตัดใจ และลบอีกฝ่ายได้อย่ างสนิท ใจนั้นต้องใช้ระยะเวลา ไม่ใช่วันหรือสองวันจะทำได้แต่หากคุณลองเปิดใจและได้พูดคุยกับใครสักคนที่รู้สึกว่าคุยแล้ วสบายใจ ก็ไม่ผิดหลอกค่ะ

ที่จะเริ่มต้นใหม่อีกสักครั้ง แต่ขอเตือ นว่าต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไปนะคะ อย่ ากดดันตัวเองมากนักหรือคิดว่าจะต้ องรีบหาใครสักคนมาแทนที่คนเดิม รอไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะเจอคนที่รู้สึกว่าน่าจะใ ช่จริงๆอย่ าคบหรือคุยกับใครเพียงเพื่อคลายเหงา หรื อหาใครสักคนมาเพื่อแทนใคร แบบนั้นไม่โอเคเลยค่ะ

ระหว่า งที่รอคนดีๆ เข้ามา ก็หากิจก ร ร มอะไรที่ชอบทำไปเรื่อยๆ หรือออกไปเจอเพื่อนๆไป สังสรรค์กับคนสนิทๆ ก่อนก็ได้ ไม่แน่คนที่ใช่อาจจะรออคุณยู่แถวๆ นั้นก็ได้น๊าตั้งจิตอธิษฐาน และขออโหสิก ร ร ม

เอาล่ะค่ะ มาถึงข้อสุดท้ายที่อย ากให้ทุกคนลองทำ กันดู เรามาตบท้ายด้วย การเอาหลักพระพุทธศาสนามาใช้กันดีกว่าเริ่ มต้นเลยคือเราต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าการที่คนๆ หนึ่งได้เดินเข้ามาเข้า มาทำให้ชีวิตเราแย่ทำให้เราต้องทุกข์ใจ ต้องโศกเศร้านั้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะทั้งเรา และคนๆ นั้นมีเ ว รก ร ร มผูกพันกันมา

ดังนั้น จงอย่ า ไปถือโทษโกรธเค้าเลยที่ทำให้เราเสียใจเลย อโหสิก ร ร มกันไปจะดีกว่าคิดเสียว่าคนเ ราถ้าไม่ใช่คู่กันจริงๆ โชคชะตาจะต้องพัดพาคนผู้นั้้นออกไปจากชีวิตเรานั่นเอ ง คิดแบบนี้ได้รับรองสบายใจค่ะเอาล่ะค่ะก็ขอฝากข้อคิดเกี่ยวกับการ “ปล่อย” คนที่ไม่ได้รักเราแล้วให้เค้าได้เดินจากไป ไว้เท่า นี้

และพอพูดถึงเรื่องนี้เสร็จ เพลง “เจ็บแต่จบ” ก็ดังเข้ามาในหูพอดีเลย ช่างเหมาะเจาะได้ยินเนื้อหาของเพลงท่อนที่ร้องว่า “ถ้ามันจะเจ็บแล้วมันจะจบ…ต้องเจ็บ เท่าไรก็ยอม…แต่ถ้าค่อยๆ เจ็บแล้วค่อยๆ ทรมาน…ต่อไ ปอีกนานแสนนาน ฉันไม่ยอม” เนื้อหาช่างเข้ากันกับเรื่องที่บอกไปซะจริงๆ

เอาล่ะค่ะทุกคน ทุกสิ่งที่บอกไปแต่ละข้อนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะ และต้องทำอย่ างจริงจังด้วยคว ามตั้งใจเท่านั้นที่จะทำให้คุณลืมความทุกข์ และความเศร้าจากคนรักที่ปล่อยมือกันไปได้อ ย ากหลุดพ้นจากความรักที่คอยทำร้ า ยเราก็ต้องทำสิ่งที่จะทำให้ทันหายไปค่ะ

อย่ ามัว มานั่งอ่อนแออยู่เลย มันเสียเวลา ถ้าเรายังจมกับความอ่อนแอ พรุ่งนี้ห รือวันไหนก็ตัดใจและทำใจไม่ได้สักทีแน่ๆ ลองดูนะคะ อาจต้องใช้เวลา แต่ เชื่อค่ะว่า ทำได้

Load More Related Articles
Load More By Staylife
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

15 สิ่งที่ผู้หญิงควรมี รับรองผู้ชายไม่กล้าหนีไปไหน

1 มีมุมน่ารัก น่าอยู่ใกล้ตลอดเวลา เราเชื่อว่าผู้หญิงเราทุกคนมีมุมน่ารัก เป็นขอ งตัวเองอยู่…