Home ข้อคิดชีวิต 9 เคล็ดลับใช้ชีวิตอย่างคนคิดบวก เพิ่มเสน่ห์ ใครก็อยากคบ

9 เคล็ดลับใช้ชีวิตอย่างคนคิดบวก เพิ่มเสน่ห์ ใครก็อยากคบ

0 second read
0
0
150

1. ยิ้มง่าย รอยยิ้ม ของคนที่ คิดบวก จะถูกส่งให้กับคนรอบข้างเสมอๆ แม้กระทั่ง

ยิ้มผ่านสายตาหรือบุคลิกท่าทางที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

2.มองโลกในแง่ดี คนที่มีความสุขจะเป็นคนคิดบวกเสมอ มีความหวังกับอนาคต และ

เชื่อในสิ่งที่ลงมือทำซึ่งส่งผล ออกมาดีที่สุดในตอนสุดท้ายทัศนคติที่ดีเหล่านี้

ส่งผลให้ระดับ ค ว า ม เ ค รี ย ด ล ด ล ง ด้วยเช่นกัน

3. มี พ ลั ง ขั บ เ ค ลื่ อ น และกระตือรือล้น คนที่คิดบวกพร้อมที่จะเผชิญความท้าทาย

กับปัญหา และหาวิธีแก้ไขมันได้อย่างกระตือรือล้น

4. ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต คนที่คิดบวกพร้อมจะใช้ชีวิตไปตาม ความเป็นไป

ของสังคมผ่านการคิด และตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลให้ดีที่สุด และอย่า วิ ต ก กั ง ว ล

กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลย หรือไม่นึกถึงอนาคต

แต่ควรใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนและรอบคอบอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และ

ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

5. ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอว่าเป็นใคร และ

พร้อมจะแสดงตัวตนอย่าง ตรงไปตรงมากับคนอื่น รวมถึงจะไม่แสดงอารมณ์

ความเชื่อหรือ ทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

6. ใช้ภาษา สื่ อ ส า ร เชิงบวกมากว่าเชิงลบ พ ย า ย า ม เน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่งมั่น

และสามารถทำให้ เกิดประโยชน์มากกว่ามองสิ่งที่ ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมา

7. อยู่กับปัจจุบัน คนที่คิดบวกจะปล่อยให้อดีตผ่านไปทั้งข้อผิดพลาด และ

ความสำเร็จครั้งก่อน เพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุ บันให้ดีขึ้น หรือพูดง่ายๆ

แค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ก็พอแล้ว

8. ไม่ดูถูกตัวเอง การดูถูกตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำ

จะก่อให้เกิด ทัศนคติเชิงลบ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง

เพราะฉะนั้น ลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเอง เป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเอง

สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไปจะดีหรือไม่อย่างไร ทุกอย่างล้วนมีโอกาสพัฒนาตัวเอง

ให้ดีขึ้นเสมอ

9. ปล่อยวางให้เป็น ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ไปตลอด แม้กระทั่งชีวิตเราเอง

เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะความทุกข์หรือปัญหา จะทำให้เรา

เป็นคนมองโลกใน แ ง่ ร้ า ย ลองเปลี่ยนความคิดและปล่อยวาง กับบางเรื่อง หันมามองหา

สิ่งที่จะทำให้ตัวเองมี ความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

ขอบคุณที่มา : goodlifeupdate

Load More Related Articles
Load More By Stay
Load More In ข้อคิดชีวิต

Check Also

นิสัย 9 ข้อไม่ควรมี ถ้าจะเป็นเถ้าแก่เงินล้าน

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…